DYSPRAXIE – PORUCHY OBRATNOSTI A VNÍMÁNÍ TĚLA U DĚTÍ

Děkujeme Dětské rehabilitaci FN Motol za stanovení optimálního vyšetřovacího schématu dyspraxií (konkrétně dotazníků DCDQ a Short sensory profile), které u nás používáme.

Co je dyspraxie a jak se projevuje?

Kvantita těchto poruch u dnešních dětí prudce stoupá. Více a více dětí trpí poruchami koordinace, kdy jsou vůči vrstevníkům méně obratní, pomalejší, často zakopávají, padají, vrážejí do věcí apod. Problém je ten, že neumí dobře zpracovávat vstupní informace a mají problém na ně adekvátně reagovat (např. všimnout si přijíždějícího auta, trefit se včas do míče, zkoordinovat tělo pro udělání hladkého kotrmelce). Dyspraxie se může ale projevit i ve škole, kdy dítěti dělá problém poslouchat a psát zároveň, po škole ho bolí hlava (protože neumí dobře odizolovat práci ruky, ramene a krční páteře a při psaní krční páteř nadměrně přetěžuje), či je pohybovou aktivitou rychle vyčerpané.

Příčiny:

Mohou za to různé vlivy. Jednak jsou to pravděpodobně vlivy prostředí, dále vlivy v průběhu těhotenství (miminko nedostává příliš stimulujích impulzů, když má sedavé zaměstnání), omezení impulzů na pohybový aparát a smysly u novorozenců a kojenců (časté nošení v sedačkách). Tato smyslová deprivace ale přetvává a je zřejmá u starších dětí, které preferují hry na počítači než běhání venku. Dále ale také dyspraxie vzniká nedokonalým uzráním centrální nervové soustavy u předčasně narozených dětí.

Tyto odchylky je těžké ale nutné řešit. Zlepšením těchto funkcí můžete dítěti výrazně zlepšit kvalitu jeho života v budoucnu. Kromě toho, že samotná neobratnost ztěžuje dětem život, jsou tyto děti často vylučovány z dětských kolektivů a jsou znevýhodněné při výběru kroužků.

Jako jedno z mála pracovišť se na tyto potíže specializujeme a spolupracujeme s FN Motol, které se v čele s prof. Kolářem touto problematikou u nás intenzivně zabývá.

Diagnostika:

Diagnostiku dyspraxie může oficiálně potvrdit pouze speciální pedagog. Ten ale standardně pro takové vyšetření nemá dostatečné nástroje. A tak se u nás dyspraxie běžně prakticky nediagnostikuje. Na našem pracovišti máme testy, které mohou diagnózu dyspraxie potvrdit. Na základě vyšetření napíšeme zprávu, kterou pak může využít speciální pedagog, či pedagogicko-psychologická poradna a diagnózu dyspraxie na základě této zprávy potvrdit. Spolupracujeme s PPP Step, která provádí vyšetřování dětí i u nás.

Dyspraxii lze diagnostikovat od tří let věku. I když u tříletých dětí narážíme na limity spolupráce dítěte a jeho vyšetřitelnost. U tří až čtyřletého dítěte tedy můžeme spíše stanovit určité podezření na dyspraxii a doporučit podpůrné aktivity a ve čtyřech letech provést kontrolu s již více objektivními výsledky.

Pro diagnostiku používáme dva dotazníky, které vyplní rodiče. Jeden je zaměřen na složku vnímání, tedy senzorickou, druhý je zaměřen na složku pohybovou, tedy motorickou.
Dále děti vyšetřujeme držení těla a kvalitu základních pohybových stereotypů. Zjišťujeme i, jak je na tom dítě po stránce kvantity pohybových dovedností (zda zvládá chodit do schodů, poskakovat či držet tužku úměrně jeho věku).

Nejpodrobnější složkou vyšetření je test MABC2, který poměrně přesně zhodnotí tyto složky motoriky: jemnou motoriku, chytání a házení a balanční schopnosti a poskytne nám přesná čísla. Na základě nich můžeme určit, na jakém percentilu se dítě nachází v jednotlivých složkách motoriky i celkově. Tento test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je a v co jsou jeho silnější a slabší stránky.
A dále používáme doplňková, ale neméně důležitá vyšetření, která jsou zacílena na jednotlivé složky vnímání a motoriky velmi detailním způsobem. Například nás zajímá, jak umí dítě vnímat a odhadovat rozměry svého těla, jak umí provádět rytmické pohyby, či jak dobře umí odizolovat pohyb očí od hlavy.

Celý tento komplex vyšetření nám řekne nejen to, zda má dítě opravdu se svou motorikou problém a jak je na tom vůči vrstevníkům, ale i odhalí, v které oblasti se problém nachází. Odchylka třeba jen v jedné oblasti se může promítat do různých denních úkonů a může je limitovat. Víme tedy, jakou funkci potřebujeme rozvíjet a podpořit.

Celé vyšetření trvá cca. 2 – 2,5hod. a zahrnuje vlastní vyšetření, zpracování výsledků a konzultaci výsledku s rodiči a případně i krátkou instruktáž, jakým způsobem dítě stimulovat či s ním cvičit. A dále je dohodnut další vhodný postup.

Terapie:

Individuální fyzioterapie na 30-60min.dle možností a potřeb dítěte.

Skupinová cvičení pro všeobecný rozvoj pohybových dovedností a vnímání svého těla.  Skupinová cvičení mají jednak vliv terapeutický cíleně na daný problém, mohou ale být i vhodnou volnočasovou aktivitou, která dítě přirozeně rozvíjí.

Aktuálně máme vypsaná tato cvičení.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006