DYSPRAXIE – PORUCHY OBRATNOSTI A VNÍMÁNÍ TĚLA U DĚTÍ

Co je dyspraxie a jak se projevuje?

Kvantita těchto poruch u dnešních dětí prudce stoupá. Více a více dětí trpí poruchami koordinace, kdy jsou vůči vrstevníkům méně obratní, pomalejší, často zakopávají, padají, vrážejí do věcí apod. Problém je ten, že neumí dobře zpracovávat vstupní informace a mají problém na ně adekvátně reagovat (např. všimnout si přijíždějícího auta, trefit se včas do míče, zkoordinovat tělo pro udělání hladkého kotrmelce). Dyspraxie se může ale projevit i ve škole, kdy dítěti dělá problém poslouchat a psát zároveň, po škole ho bolí hlava (protože neumí dobře odizolovat práci ruky, ramene a krční páteře a při psaní krční páteř nadměrně přetěžuje), či je pohybovou aktivitou rychle vyčerpané.

Příčiny:

Mohou za to různé vlivy. Jednak jsou to pravděpodobně vlivy prostředí, dále vlivy v průběhu těhotenství (miminko nedostává příliš stimulujích impulzů, když má sedavé zaměstnání), omezení impulzů na pohybový aparát a smysly u novorozenců a kojenců (časté nošení v sedačkách). Tato smyslová deprivace ale přetvává a je zřejmá u starších dětí, které preferují hry na počítači než běhání venku. Dále ale také dyspraxie vzniká nedokonalým uzráním centrální nervové soustavy u předčasně narozených dětí.

Tyto odchylky je těžké ale nutné řešit. Zlepšením těchto funkcí můžete dítěti výrazně zlepšit kvalitu jeho života v budoucnu. Kromě toho, že samotná neobratnost ztěžuje dětem život, jsou tyto děti často vylučovány z dětských kolektivů a jsou znevýhodněné při výběru kroužků.

Jako jedno z mála pracovišť se na tyto potíže specializujeme a spolupracujeme s FN Motol, které se v čele s prof. Kolářem touto problematikou u nás intenzivně zabývá.

Diagnostika:

Diagnostiku dyspraxie může oficiálně potvrdit pouze speciální pedagog. Ten ale standardně pro takové vyšetření nemá dostatečné nástroje. A tak se u nás dyspraxie běžně prakticky nediagnostikuje. Na našem pracovišti máme testy, které mohou diagnózu dyspraxie potvrdit. Na základě vyšetření napíšeme zprávu, kterou pak může využít speciální pedagog, či pedagogicko-psychologická poradna a diagnózu dyspraxie na základě této zprávy potvrdit. Spolupracujeme s PPP Step, která provádí vyšetřování dětí i u nás.

Od kolika let lze dyspraxii diagnostikovat?

Dyspraxii lze dobře diagnostikovat od 5 let věku dítěte. U mladších dětí narážíme na limity spolupráce. U dětí mladších 5-ti let můžeme spíše stanovit určité podezření na dyspraxii a doporučit podpůrné aktivity.

Jak probíhá vyšetření u nás?

Celé vyšetření trvá cca. 2 – 2,5hod. a zahrnuje vlastní vyšetření, zpracování výsledků a konzultaci výsledku s rodiči a případně i krátkou instruktáž, jakým způsobem dítě stimulovat či s ním cvičit. A dále je dohodnut další vhodný postup.

  • Nejprve nás zajímá příběh dítěte už od počátku. Důležité je vše, co s pohybovým vývojem byť zdánlivě nesouvisí. Vyptáme se Vás na porod, kojení, pohybový vývoj v prvním roce života. Dále nás zajímá to, co na svém dítěti pozorujete – v čem se liší od vrstevníků, co jsou jeho silné a slabé stránky, co dělá rádo a co nerado. U rozhovoru může a nemusí být dítě přítomno.
  • Test MABC 2 – standardizovaný test motorických dovedností. Hodnotí tyto složky motoriky: jemnou motoriku, chytání a házení a balanční schopnosti. Jeho výhodou je, že nám ukáže přesná čísla. Na základě nich můžeme určit, na jakém percentilu se dítě nachází v jednotlivých složkách motoriky i celkově. Tento test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je a co jsou jeho silnější a slabší stránky. Nevýhodou testu ovšem je to, že jednotlivé úkony se dělají na čas a dítě samo cítí určitý tlak na výkon, i když se snažíme udělat prostředí co nejkomfortnější. Je tedy potřeba zohlednit ve výsledku i tento aspekt. Další rezervou testu MABC 2 je, že nám řekne, jaké výsledné aktivity dělají dítěti problém, neřekne nám ale nic o tom, kde má problém původ.  Např. zda obtíže v oblasti manuálních dovedností, tedy jemné motorice pochází spíše v nedostatečně rozvinuté povrchové a hluboké citlivosti ruky (stereognozie ruky) nebo vychází spíše z potíží v oblasti trupu. proto vyšetření testem MABC 2 nestačí k tomu, aby mohl být nastaven i dobrý terapeutický plán zaměřený na deficit dítěte.
  • Další vyšetření motorických a senzorických dovedností: Dále u dětí vyšetřujeme držení těla a kvalitu základních pohybových stereotypů. Zjišťujeme i, jak je na tom dítě po stránce kvantity pohybových dovedností. Například nás zajímá, jak umí dítě vnímat a odhadovat rozměry svého těla, jak umí provádět rytmické pohyby, či jak dobře umí odizolovat pohyb očí od hlavy. jak zvládá náročnější pohybové dovednosti a v jaké kvalitě. Celý tento komplex vyšetření nám řekne nejen to, zda má dítě opravdu se svou motorikou problém a jak je na tom vůči vrstevníkům, ale i odhalí, v které oblasti se problém nachází. Odchylka třeba jen v jedné oblasti se může promítat do různých denních úkonů a může je limitovat. Víme tedy, jakou funkci potřebujeme rozvíjet a podpořit.
  • doporučení terapie, vhodných pohybových aktivit a dalších režimových opatření

Naším cílem a posláním není dítě pouze diagnostikovat, aby mohlo dostat „papír“ do školy. Naším cílem je pomoci dítěti, aby objevilo a rozšířilo svůj potenciál v oblasti pohybu, aby zlepšilo své sebeuvědomění a aby se mohlo lépe zapojit jak ve škole tak při běžných denních aktivitách. Velmi vítáme ty rodiče a děti, kteří mají podobný cíl.

Terapeutické možnosti v Be Balanced:

Individuální fyzioterapie na 30-60min.dle možností a potřeb dítěte.

Skupinová cvičení pro všeobecný rozvoj pohybových dovedností a vnímání svého těla.  Skupinová cvičení mají jednak vliv terapeutický cíleně na daný problém, mohou ale být i vhodnou volnočasovou aktivitou, která dítě přirozeně rozvíjí.

Aktuálně máme vypsaná tato cvičení.

Muzikoterapeutická konzultace s Mgr. Annou Neuwirthovou

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006