DYSPRAXIE – PORUCHY OBRATNOSTI A VNÍMÁNÍ TĚLA U DĚTÍ

Děkujeme Dětské rehabilitaci FN Motol za stanovení optimálního vyšetřovacího schématu dyspraxií (konkrétně dotazníků DCDQ a Short sensory profile), které u nás používáme.

Kvantita těchto poruch u dnešních dětí prudce stoupá. Více a více dětí trpí poruchami koordinace, kdy jsou vůči vrstevníkům méně obratní, pomalejší, často zakopávají, padají, vrážejí do věcí apod. Problém je ten, že neumí dobře zpracovávat vstupní informace a mají problém na ně adekvátně reagovat (např. všimnout si přijíždějícího auta, trefit se včas do míče, zkoordinovat tělo pro udělání hladkého kotrmelce). Dyspraxie se může ale projevit i ve škole, kdy dítěti dělá problém poslouchat a psát zároveň, po škole ho bolí hlava (protože neumí dobře odizolovat práci ruky, ramene a krční páteře a při psaní krční páteř nadměrně přetěžuje), či je pohybovou aktivitou rychle vyčerpané.

Mohou za to různé vlivy. Jednak jsou to pravděpodobně vlivy prostředí, dále vlivy v průběhu těhotenství (miminko nedostává příliš stimulujích impulzů, když má sedavé zaměstnání), omezení impulzů na pohybový aparát a smysly u novorozenců a kojenců (časté nošení v sedačkách). Tato smyslová deprivace ale přetvává a je zřejmá u starších dětí, které preferují hry na počítači než běhání venku. Dále ale také dyspraxie vzniká nedokonalým uzráním centrální nervové soustavy u předčasně narozených dětí.

Tyto odchylky je těžké ale nutné řešit. Zlepšením těchto funkcí můžete dítěti výrazně zlepšit kvalitu jeho života v budoucnu. Kromě toho, že samotná neobratnost ztěžuje dětem život, jsou tyto děti často vylučovány z dětských kolektivů a jsou znevýhodněné při výběru kroužků.

Jako jedno z mála pracovišť se na tyto potíže specializujeme a spolupracujeme s FN Motol, které se v čele s prof. Kolářem touto problematikou u nás intenzivně zabývá.

Nabízíme:
  • Diagnostiku dyspraxií, jejich závažnost a oblast – vstupní vyšetření trvá 60min.cena vyšetření (zahrnuje vlastní vyšetření, zpracování výsledků a následnou 15-30min.konzultaci): 1 000,-

Výsledky s rodiči projdeme na další návštěvě a navrhneme doporučený postup – zda stačí pouhá stimulace vhodnou aktivitou, či je vhodná individuální fyzioterapie či/a skupinové cvičení

  • Individuální cílenou fyzioterapii, zpravidla trvá 45min.cena je 600,-

 

  • Pravidelná skupinová cvičení pro děti různých věkových kategorií, skupinová cvičení mají jednak vliv terapeutický cíleně na daný problém, mohou ale být i vhodnou volnočasovou aktivitou, která dítě přirozeně rozvíjí. Lekce jsou otevřené, můžete začít kdykoli. Aktuálně máme vypsané cvičení každou středu od 16 do 17 hod. Jedná se o cvičení pro děti od 3 do 12 let, je vhodné tedy i pro sourozence, vedeno 2 fyzioterapeuty. Cvičení je zaměřeno na rozvoj koordinace, vnímání těla, správné držení těla a rovnováhu. Objednání přes rezervační systém zde.

 

  • Výsledky terapie je vhodné průběžně vyhodnocovat kontrolním vyšetřením slabých článků, vyšetření trvá 30min.cena je 400,-

Další příčiny a projevy dyspraxie. 

 Jak dyspraxii vyšetřit?