NEOBRATNOST ANEB DYSPRAXIE – jak ji můžeme vyšetřit?

NEOBRATNOST ANEB DYSPRAXIE – jak ji můžeme vyšetřit?

Dyspraxii lze diagnostikovat od tří let věku. I když u tříletých dětí narážíme na limity spolupráce dítěte a jeho vyšetřitelnost. U tří až čtyřletého dítěte tedy můžeme spíše stanovit určité podezření na dyspraxii a doporučit podpůrné aktivity a ve čtyřech letech provést kontrolu s již více objektivními výsledky.
Dnešní možnosti vyšetření vychází z již stávajících statisticky ověřených dotazníků a testů a z dalších funkčních vyšetřeních, která nám neposkytnout jasná čísla, ovšem terapeut s určitou zkušeností může odlišit, zda se jedná o nález, který je v normě nebo už ne.

Pro diagnostiku používáme dva dotazníky, které vyplní rodiče. Jeden je zaměřen na složku vnímání, tedy senzorickou, druhý je zaměřen na složku pohybovou, tedy motorickou.
Dále děti vyšetřujeme držení těla a kvalitu základních pohybových stereotypů. Zjišťujeme i, jak je na tom dítě po stránce kvantity pohybových dovedností (zda zvládá chodit do schodů, poskakovat či držet tužku úměrně jeho věku). Nejpodrobnější složkou vyšetření je test MABC2, který poměrně přesně zhodnotí tyto složky motoriky: jemnou motoriku, chytání a házení a balanční schopnosti a poskytne nám přesná čísla. Na základě nich můžeme určit, na jakém percentilu se dítě nachází v jednotlivých složkách motoriky i celkově. Tento test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je a v co jsou jeho silnější a slabší stránky.
A dále používáme doplňková, ale neméně důležitá vyšetření, která jsou zacílena na jednotlivé složky vnímání a motoriky velmi detailním způsobem. Například nás zajímá, jak umí dítě vnímat a odhadovat rozměry svého těla, jak umí provádět rytmické pohyby, či jak dobře umí odizolovat pohyb očí od hlavy.

Celý tento komplex vyšetření nám řekne nejen to, zda má dítě opravdu se svou motorikou problém a jak je na tom vůči vrstevníkům, ale i odhalí, v které oblasti se problém nachází. Odchylka třeba jen v jedné oblasti se může promítat do různých denních úkonů a může je limitovat. Víme tedy, jakou funkci potřebujeme rozvíjet a podpořit.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006