Týmový koučink v Be Balanced

Jak chápeme týmový koučink?

Týmové koučování chápeme jako proces, v rámci kterého tým dostává možnost objevit jeho maximální potenciál. Dále si členové týmů uvědomí bariéry, které brání plnému využití jedinečného potenciálu týmu. Na konci procesu koučování je tým nejlepší možnou verzí sebe sama. To týmu umožní nejlépe naplňovat jeho poslání, tedy dosáhnout maximálně efektivně, ale udržitelně, stanoveného cíle.

Koučink není poradenství, ale průvodcovství. Kouč pomáhá členům týmu uvědomit si čeho chce dosáhnout, co mu v tom brání, jaké má možnosti změny a doprovodit ho na cestě touto proměnou. Kouč působí jako facilitátor změny, upozorňuje na možná slepá místa v týmové spolupráci, pomáhá zviditelňovat skryté vzorce chování.

Týmový koučink vyžaduje vysoké nasazení všech členů týmu na cestě ke změně z individualistického k týmovému nastavení. To znamená přijetí osobní odpovědnosti za týmový úspěch. Stejně jako piloti elitních týmu skupinového létání musejí být špičkoví piloti, kteří svůj um vkládají do skupinového cíle. Pokud by někdo z týmu vyčníval nebo naopak nestačil skupině, výsledek celého týmu bude ovlivněn.

airshow-440510_1920

Pro koho je týmový koučink určený?

Týmový koučink je určený pro skupiny lidí, které mají, nebo by měly mít, společný cíl. Mezi naše klienty patří týmy vedení nadnárodních společností, jednatelé společností a jejich týmy, projektové týmy, manažerské týmy na nižších úrovní řízení, týmy specialistů apod.

Týmový koučink je velmi účinný u týmů, které:

  • procházejí změnou nebo
  • identifikují, že změnu potřebují.
  • se nově utvářejí,
  • aspirující na kvality vysoce výkonných týmů.

V případě potřeby zásadnější transformace je velmi účinný transformační program TUNE.

Vhodné je doplnit proces týmového koučinku také o individuální koučink pro ty členy týmu, kteří narazí na nějaké individuální bariéry či témata, která potřebují zpracovat individuálně tak, aby mohli dále pokračovat v procesu týmového koučinku či transformačního programu a být plnohodnotnými členy týmu.

Jak setkání probíhá?

Na úvodním setkání si přesně vyjasníme téma, na kterém budeme pracovat a domluvíme se, jestli bude spolupráce specificky zacílená a omezená jen na dané téma nebo to bude spolupráce dlouhodobější. Následně si domluvíme rámec setkávání a také jejich formu. Ideální je vyčlenit si na první setkání dostatek prostoru a času a uskutečnit ho mimo prostory Vaší organizace. Vhodné je spojit ho s některým z off-site setkání Vašeho týmu, případně je možné setkání uskutečnit také v prostorách Be Balanced. Následná setkání mohou mít stejnou formu, ale může se jednat také o formu “sprintů” ve Vaší společnosti. Vždy je ale vhodné tyto sprinty proložit také delším setkáním mimo prostory Vaší organizace.

Kolik setkání je potřeba?

To vždy záleží na domluvě a potřebách klienta. V některých případech stačí pouze jedno setkání. Většinou je ale potřeba několika setkání v roce, po kterých dochází k vyhodnocení spolupráce a dosažených cílů a následuje dohoda na další spolupráci a jejích cílech. Je možná i dlouhodobá, kontinuální spolupráce, která není čistě specificky zaměřená na jeden konkrétní cíl, ale věnujeme se aktuálním potřebám klienta tak, jak přicházejí v čase.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006