Párová terapie v Be Balanced

Co je párová terapie?

Párová terapie je určena pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu změny v oblasti jejich vztahu.

Kdy je vhodné využít párové terapie?

Párová terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací, která přináší partnerský život:

  • neshody, hádky či naopak dlouhodobé mlčení a odcizení
  • zátěžové situace pro partnerský vztah – nevěra, odchod dětí, frustrace z nechopnosti se už konenčně domluvit
  • výrazné změny v povaze vztahu – stres, úraz či nemoc jednoho z partnerů, změna hodnot a snů jednoho z partnerů, pocit “A to už je všechno?” apod.

Nedorozumění je běžnou součástí vztahů a problémem se stává až  tehdy, když s ním neumíme zacházet.

O čem vlastně párová terapie je?

Párová terapie není o “opravě vztahu” či ještě hůř o “opravě” jednoho z páru. Cílem párové terapie je navázání vědomého dialogu mezi partnery. Pochopení skrytých vzorců, spouštěčů konfliktů a hádek. Porozumění jeden druhému, naučení se žít ve vztahu a společně vztah budovat.

Párová terapie je často pozvánka k procesu transformace vztahu. Posunutí se ve vztahu na další a vyšší úroveň. Základem vztahu je dialog. Často ale dialog zaměňujeme za dva monology. Umění skutečného partnerského dialogu znamená velkou práci a odhodlání partnerů pracovat především na sobě.

Pro některé páry stačí jedna či dvě konzultace pro pochopení některých nejasností ve vztahu tak, aby mohli pokračovat dál zase sami. Jindy je proces párové terapie dlouhodobí, zvláště v případech, kdy páry skutečně nastoupí cestu vnitřní transformace, kterou začnou zúročovat také v budování vztahu.

Párová terapie není jen pro páry v zásadní krizi

Párová terapie není jen pro páry v krizi, či jako poslední záchrana před rozvodem či ukončením vztahu. Je vhodná pro všechny, kterým není vztah lhostejný, kteří ho chtějí posouvat a díky tomu naplno poznávat přínosy nekonečného bohatství, které plyne ze vzájemného obohacování se, poznávání sebe sama skrze svého partnera, odhalovat vlastní nepoznané stránky a světy, které se nám mohou ukazovat skrze pochopení, či přibližování se prožívání našeho partnera. Možnost tyto nejintimnější prožitky pojmenovávat a především sdílet, posouvá náš vztah z rutiny do nesdělitelných sfér. Pro tyto páry setkávání v rámci párové terapie může představovat velmi dlouhý a objevný proces. Je také možné a vhodné párovou terapii doplnit individuální terapií pro každého partnera zvlášť. Partneři v individuálních procesech mohou pracovat na vlastních tématech, která se v rámci procesu párové terapie mohou vyjevit. Více o individuální psychoterapii a jejích možnostech.

Párová terapie jako možnost transformace vztahu do nové fáze

Párová terapie má své uplatnění ale také pro páry, kde jedna fáze vztahu již nenávratně skončila. Například pro páry po rozvodu, kdy partneři spolu mají děti. Rozvodem vztah, ze kterého vzešly děti, nekončí. Takový vztah se ale nutně musí transformovat. Proces transformace takových vztahů bývá často velmi náročný. Právě proto je dobré mít k sobě nestranného mediátora, párového terapeuta, který proces často bolestné transformace provází, usměrňuje, pomáhá pojmenovávat náročné emoční situace a prožitky.

Párová terapie jako možnost nejen pro životní partnery

Párová terapie řeší především vztah mezi partnery. Vztah je ale základem každé společenské činnosti. Často se stává, že partnerská komunikace, budování či transformace vztahu, je potřebná také mezi partnery obchodními. Jednatelé, majitelé firem, manažeři, či klíčoví zaměstnanci v týmu, tedy všichni Ti, kteří pro svou práci potřebují mít fungující vztah, často potřebují tento vztah budovat a rozvíjet. Nezřídka se stává, že neschopnost rozvíjet vztah mezi klíčovými zaměstnanci či majiteli firmy je hlavní příčinou neúspěchu takové firmy.

Pravidelná sezení s párovým terapeutem, či vztahovým poradcem pomáhá dosahovat maximálního potenciálu členů týmu a tím přispívá nejen k lepším obchodním výsledkům, ale především k celkovému zlepšení firemní kultury. Opět je ideální, pokud v rámci tohoto procesu v páru mají partneři možnost pracovat na svých individuálních tématech, která se mohou vyjevit. Ať už v rámci psychoterapie, nebo individuálního koučinku.

Proč právě párová terapie s terapeuty Be Balanced?

Terapeuti Be Balanced nabízejí krom profesionálního přístupu především lidskost, pochopení a vlastní velmi bohatou sebezkušenost. Náš tým párových terapeutů tvoří muži i ženy. pracujeme jak individuálně tak také v páru – terapeut a terapeutka. Máme za sebou zkušenost nejen z oblasti zdravotnictví, ale také v oblasti “velkého korporátu”. Zajímá nás Váš příběh, zajímá nás Váš vztah, zajímá nás Vaše společná cesta.

Párová terapie se dvěma terapeuty

Otázka výběru párového terapeuta je velmi zásadní. Párový terapeut by měl být schopen vytvořit prostředí maximální důvěry, transparentnosti a nestrannosti. To může být, přes veškerou snahu často náročné. Páry se nemusejí shodnout, jestli budou spolupracovat s mužem či ženou terapeutkou. V těchto případech je ideální zvolit spolupráci se dvěma terapeuty – mužem a ženou. Tím je ještě více zajištěn proces s dostatečnou pozorností oběma v páru. Nejedná se o tvoření nějakých aliancí. Naopak, jedná se o možnost co možná nejtransparentněji pojmenovávat příčiny nesouladu mezi partnery a nabídnout nový pohled srozumitelnou cestou.

Pároví terapeuti Be Balanced

Ing. Jiří Lisý

Ing. Jiří Lisý

psychoterapeut, kouč, mentor 

More info
PhDr. Tereza Ševčíková

PhDr. Tereza Ševčíková

psycholožka a speciální pedagožka, jsem...

More info
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová

psycholožka, psychoterapeutka a...

More info
Dr. Giuseppe Buffa

Dr. Giuseppe Buffa

psychoterapeut a life couch dr. Giuseppe...

More info

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006