Psychosomatické konzultace

Co je psychosomatika?

Biologické principy fungování těla jsou ovlivňovány stavem psychickým – koncept těla jako projekčního plátna duše. Psychosomatický přístup bere v potaz širší kontext zdravotních potíží, sociální prostředí, vztahy, psychiku, názory, postoje, životní příběh. Nejde jen o to, zbavit se symptomu, ale porozumět mu, zjistit, proč se objevil a co nám chce sdělit. Nemoc často přichází v situaci, kdy je potřeba se zastavit, přehodnotit naše směřování, něco změnit a posunout se dál. Tím, že řešíme příčiny, symptom ztrácí svůj smysl a mizí. Propojením péče o tělo a o duši lze docílit dlouhodobých výsledků ve vyléčení z nemoci a udržení zdraví.

Pojmy „psychosomatika“, „psychosomatický“ se užívají nejméně ve třech různých významech.

1.) Psychosomatické potíže v nejširším slova smyslu.

Biopsychosociální model předpokládá, že tělo, duše a prostředí spolu souvisí, že se nachází v dynamické rovnováze. Nemoc na jakékoliv úrovni by pak byla dynamickou nerovnováhou. Změna tohoto sebeorganizujícího systému by se mohla projevit pokaždé na některé z rozličných úrovní – v těle, duši nebo prostředí.

– např. dojde vlivem životních událostí k jakékoliv změně – a to se může odrazit na tělesném (např. bolesti zad), duševním (např. deprese) nebo sociálním zdraví (např. zvýšená agresivita nebo stažení se a sociální izolace)

2.) Psychosomatické potíže v užším slova smyslu

jsou taková, která se projevují tělesnými potížemi, ale nenajde se strukturální příčina jejich vzniku (např. s využitím zobrazovacích metod), zato se dají identifikovat psychosociální stresory a problémy s jejich zpracováním. Tyto tělesné potíže jsou často klasickým medicínským přístupem považovány za nevysvětlitelné nebo na ně nezabírají ověřené terapeutické postupy.

– např. dojde vlivem životních událostí k psychosociálnímu stresu (např. rozvod) – a to se může odrazit na tělesném zdraví (např. chronické bolesti zad, opakované záněty močového měchýře, chronické zažívací obtíže, bolesti hlavy, migrény, kožní problémy…)

VŽDY JE NEJDŘÍVE NUTNÉ VYLOUČIT STRUKTURÁLNÍ PŘÍČINU POTÍŽÍ!

3.) Psychosomatický přístup

k diagnostice a léčbě nemocného člověka jako biopsychosociální bytosti – zahrnuje i problém zážitkového zpracování strukturálního onemocnění a jeho sociálních důsledků.

– např. člověk se strukturálním tělesným onemocněním (ischemická choroba srdeční) a její dopad na psychickou a sociální oblast života

Kdy je vhodné využít konzultace?

Převážně se jedná o symptomy, které jsou klasickou medicínskou léčbou špatně řešitelné, není diagnostikována zjevná biologická příčina či se onemocnění stále vrací. Úlevu klientům přináší i sdílení patálií se zdravím v průběhu klasické léčby, kterou psychosomatická terapeutická práce může významně ulehčit, zrychlit či předejít návratu nemoci.

 • Když léčba zdravotních potíží/onemocnění stagnuje nebo přináší jen dočasnou úlevu.
 • Když dochází psychické síly pro boj s chronickým onemocněním a člověk cítí, že potřebuje podporu.
 • Když se zdravotní potíže stále opakují a člověk by tomu chtěl přijít na kloub, příště nemoci předejít.

Nejčastější zdravotní potíže, se kterými se při konzultacích setkáváme, jsou:

 • bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy, poruchy spánku
 • obezita, trávicí obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie a autoimunitní onemocnění
 • opakovaná infekční onemocnění
 • gynekologické potíže, obtíže s otěhotněním
 • stres, přepracování a chronická únava

Jak probíhají psychosomatické konzultace?

Psychosomatické konzultace představují bezpečný prostor, kde se můžeme podrobně věnovat tomu, co vás trápí, jak to ovlivňuje váš život, vztahy, práci, koníčky a celkový pocit životní pohody. Pokusíme se společně nalézt souvislosti a příčiny vašich obtíží, které bývají na první pohled skryté a najít cestu ven ze začarovaného kruhu.

Psychosomatická konzultace u Mudr. Jakuba Medala:

Trvání: 90 minut

Cílem psychosomatické konzultace je hledání biologických, psychických a sociálních stresorů a jejich možný dopad na Vaše potíže, vzájemné propojení těchto entit, jako i výběr vhodné terapeutické kombinace k ovlivnění Vašich konkrétních potíží.

Psychosomatická konzultace zahrnuje:

 • vyplnění dotazníku
 • vstupní rozhovor – popis Vašich potíží, podrobné probrání Vašeho životního příběhu se snahou o identifikaci kritických období, které mohou mít vztah k současným potížím
 • sportovní anamnéza a orientační vyšetření pohybového aparátu
 • základní měření některých tělesných hodnot (výška, váha, body mass index, krevní tlak, tepová frekvence) – tyto hodnoty mají co do činění i s temperamentem a zdatností jedince a pomáhají v rámci diagnostiky i k nastavení optimální terapie
 • výstupem psychosomatické konzultace je doporučení celostního terapeutického postupu u daného klienta, event. i s předáním kontaktů na konkrétní specialisty či zařízení