Psychosomatické konzultace

Co je psychosomatika?

Biologické principy fungování těla jsou ovlivňovány stavem psychickým – koncept těla jako projekčního plátna duše. Psychosomatický přístup bere v potaz širší kontext zdravotních potíží, sociální prostředí, vztahy, psychiku, názory, postoje, životní příběh. Nejde jen o to, zbavit se symptomu, ale porozumět mu, zjistit, proč se objevil a co nám chce sdělit. Nemoc často přichází v situaci, kdy je potřeba se zastavit, přehodnotit naše směřování, něco změnit a posunout se dál. Tím, že řešíme příčiny, symptom ztrácí svůj smysl a mizí. Propojením péče o tělo a o duši lze docílit dlouhodobých výsledků ve vyléčení z nemoci a udržení zdraví.

Kdy je vhodné využít konzultace?

Převážně se jedná o symptomy, které jsou klasickou medicínskou léčbou špatně řešitelné, není diagnostikována zjevná biologická příčina či se onemocnění stále vrací. Úlevu klientům přináší i sdílení patálií se zdravím v průběhu klasické léčby, kterou psychosomatická terapeutická práce může významně ulehčit, zrychlit či předejít návratu nemoci.

  • Když léčba zdravotních potíží/onemocnění stagnuje nebo přináší jen dočasnou úlevu.
  • Když dochází psychické síly pro boj s chronickým onemocněním a člověk cítí, že potřebuje podporu.
  • Když se zdravotní potíže stále opakují a člověk by tomu chtěl přijít na kloub, příště nemoci předejít.

Nejčastější zdravotní potíže, se kterými se při konzultacích setkáváme, jsou:

  • bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy, poruchy spánku
  • obezita, trávicí obtíže
  • vysoký krevní tlak, bušení srdce
  • alergie a autoimunitní onemocnění
  • opakovaná infekční onemocnění
  • gynekologické potíže, obtíže s otěhotněním
  • stres, přepracování a chronická únava

Jak probíhají psychosomatické konzultace?

Psychosomatické konzultace představují bezpečný prostor, kde se můžeme podrobně věnovat tomu, co vás trápí, jak to ovlivňuje váš život, vztahy, práci, koníčky a celkový pocit životní pohody. Pokusíme se společně nalézt souvislosti a příčiny vašich obtíží, které bývají na první pohled skryté a najít cestu ven ze začarovaného kruhu.