Co je individuální psychoterapie?

Jedná se o nejrozšířenější formu terapie. Bývá někdy nazývána také dyadickou, protože se jí účastní pouze dva lidé: terapeut a klient.

Klient a terapeut se při individuální psychoterapii snaží vzájemnou komunikací dosáhnout společného cíle, kterým je účinná pomoc klientovi.

Kdy je vhodné využít individuální psychoterapii?

V případě, že hledáte pro řešení svých problémů klidné prostředí a respektující přijetí, terapeutický vztah s jedním profesionálem, který se bude věnovat pouze vám tak dlouho, jak bude zapotřebí, je pro vás individuální terapie vhodná. Témata, která si můžete do terapie přinést, můžou být:

  • nejistota, obavy z budoucnosti, pochybnosti o sobě
  • strach ze samoty, hledání svého místa v partnerském vztahu
  • vyrovnávání se se ztrátou partnera, rodinného příslušníka
  • pocity úzkosti, deprese, paniky, návaly nepříjemných emocí, pocitů viny apod.
  • obtíže v komunikaci, nízké sebevědomí, nespokojenost se svým tělem
  • pochybnosti o vlastní identitě, sexuální orientaci
  • touha být prostě v klidu a v pohodě

Jak probíhá konzultace?

Individuální psychoterapie trvá 50 – 60 minut, frekvence setkání jsou individuální podle potřeb klienta.

Mgr. Lucie Kubelíková

Mgr. Lucie Kubelíková

Mgr. Lucie Kubelíková psychoterapeutka...

More info
Ing. Jiří Lisý

Ing. Jiří Lisý

Ing. Jiří Lisý psychoterapeut, kouč, mentor ...

More info
MUDr. Ing. Tereza Hodycová

MUDr. Ing. Tereza Hodycová

Tereza Hodycová Lékařka a psychosomaterapeutka...

More info
PhDr.Tereza Ševčíková

PhDr.Tereza Ševčíková

PhDr.Tereza Ševčíková psycholožka a...

More info
Mgr. Linda Kolenatá

Mgr. Linda Kolenatá

Mgr. Linda Kolenatá psychoterapeutka, dětská...

More info
Mgr. Anna Neuwirthová, PhD.

Mgr. Anna Neuwirthová, PhD.

Mgr. Anna Neuwirthová Psychoterapeutka...

More info