Muzikoterapie v Be Balanced

Muzikoterapie je jedna z expresivních terapií, při které se využívá hudby (živé i reprodukované) nebo hudebních elementů k terapeutickým účelům. U dětí a lidí se zdravotním znevýhodněním se velmi osvědčuje jako podpůrná vývojová metoda s rehabilitačními prvky. Velmi účinná je také jako prvek psychoterapie tam, kde je lepší uchopit téma neverbálně. Muzikoterapie se užívá také v oblasti zdravotnictví např. jako podpůrný prvek při rekonvalescenci.

 

V Be Balanced nabízíme možnost individuální muzikoterapie nebo muzikoterapie v uzavřené skupině. Pro rodiče s dětmi jsou zde programy s prvky muzikoterapie (Houpánky a zpívánky, Muzikohrátky, Společně si hrajeme hudbu). Vedle toho jsou v nabídce také prožitkové semináře a workshopy s tematickým zaměřením a muzikoterapeutickým přesahem.

 

Jak muzikoterapie probíhá?

Rámec je podobný jako u jiných terapií formou pravidelných sezení, které podle zadání trvají od 30 do 50 minut. Vychází se z potřeb klienta; sezení se odehrává v příjemném prostoru za přítomnosti muzikoterapeutky, která má k dispozici hudební nástroje nebo hudební nahrávky. Společně s klientem pak vytvářejí hudebně-prožitkové setkání, které má terapeutický efekt.

 

Počet sezení se odvíjí podle potřeb klienta nebo vzájemné domluvy.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006