Rodinná a dětská terapie

Co je rodinná terapie?

Tak jako nám můžou onemocnět plíce nebo ledviny, mohou nám onemocnět vztahy. S partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými.

Koncept rodinné terapie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je třeba změnit kontext, ve kterém žije. Přistupuje ke každému členu rodiny tak, že na něj pohlíží jako na součást rodinného systému, a v jeho problémech a poruchách hledá souvislosti se současným fungováním jeho rodiny.

Kdy je vhodné využít rodinné terapie?

Typické situace, se kterými se na nás můžete obrátit se týkají např.:

  • vztahu rodičů a dětí
  • odcizení ve vztazích, nepochopení, touha po hranicích a vlastním prostoru
  • zvládání zátěžových situací (nemoc, odchod člena rodiny) apod.
  • obtíže týkající se širší rodiny

Jak probíhá konzultace?

Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Konzultace trvá 60-90 minut. Frekvence setkání může být různá, většinou 1x za dva týdny.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

psychoterapeutka, muzikoterapeutka...

More info
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová

psycholožka, psychoterapeutka a...

More info
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

psycholožka a psychoterapeutka, orientována na...

More info
Dr. Giuseppe Buffa

Dr. Giuseppe Buffa

psychoterapeut a life couch dr. Giuseppe...

More info

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006