Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

psychoterapeutka, muzikoterapeutka, lektorka

777 937 764

V terapeutické práci je pro mě důležitý co nejkomplexnější přístup, ke kterému mi pomáhají různé techniky převzaté z expresivních terapií. V psychoterpeutické praxi vycházím z hlubinného přístupu, ze zásad analytické psychologie C. G. Junga, která zahrnuje práci se sny, obrazy, imaginacemi ad. a propojuje seberozvoj v jeden smysluplný celek. V psychoterapeutické praxi jsem v individuálním kontaktu především s dospělými. Mými častými klienty jsou dospělí s aspergerovým syndromem a s nadáním a samozřejmě každý, kdo potřebuje pomoci ve své životní situaci, nebo se ubírá cestou seberozvoje. Mé původní vzdělání je humanitní a umělecké (literatura, jazyk, pedagogika, hudba), které je doplněno o psychoterapeutický výcvik. V terapeutické praxi je to cenná kombinace, která nabízí široké pole k vzájemnému setkání. Jsem členkou asociace ČSAP.

K muzikoterapii jsem se poprvé dostala v roce 2007, od té doby sbírám zkušenosti s různými klienty. Nabízím individuální i skupinovou muzikoterapii. V posledních letech jsem v tomto přístupu pracovala nejvíce s dětmi s poruchami učení a chování, s různými vývojovými vadami na různých stupních tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení. Jako muzikoterapeutka jsem také pečovala o děti v kojeneckém ústavu, kde to byla jedna z důležitých kotvících rolí pro děti bez rodinného zázemí. Mými častými klienty také bývají děti s poruchou autistického spektra. V současné době vedu zároveň skupinu dospělých na spektru autismu v komunitní muzikoterapii. Muzikoterapie nabízí terapeutickou cestu neverbálními prostředky za pomocí hudby. Jsem garantovanou muzikoterapeutkou a členkou asociace CZMTA.

Jako lektorku mě můžete potkat v rámci různých seminářů nebo workshopů věnovaných muzikoterapii, hlasu nebo dalšímu vzdělávání. V oboru muzikoterapie jsem externím vyučujícím na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuji výuce alikvotního zpěvu nebo prožitkovým setkáním s hlasem, které zároveň nabízím. Více k těmto mým aktivitám najdete na FB stránce @Cesta k pramenům / muzikoterapie, psychoterapie.

Zajímá mě vaše cesta. Jsem tady pro vás, když:

– potřebujete nahlédnout svou aktuální životní situaci

– potřebujete se svou aktuální životní situací „pohnout“

– řešíte vztahové záležitosti

– trpíte úzkostmi či strachy bez specifických důvodů

– procházíte krizovým obdobím

– zajímá vás vlastní osobní rozvoj

– potřebujete objevit možnosti seberealizace

– máte potřebu rozhovoru v důvěrném a bezpečném prostředí

 

Těším se na setkání s vámi.

Anna Neuwirthová

Více o muzikoterapii se můžete dočíst zde.

 

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006