Terapie v oblasti obličeje – myofunkční terapie

Myofunkční terapie řeší poruchu polykání, pohybů jazyka a rtů, nerovnováhu napětí svalů v orofaciální oblasti a všechny problémy s tím spojené. Je to metoda vhodná pro terapii u dětí od 5 let, pro mladistvé, dospělé a seniory, v modifikované podobě i pro mladší děti.
newborn-2682631_640

Pro koho je myofunkční terapie určená:

Myofunkční terapie je zaměřena na děti od 5 let, na starší děti a na dospělé lidi a seniory, u nichž došlo k poruchám v orofaciální oblasti v průběhu života, ať už vlivem nošení rovnátek, poúrazově či vlivem nemoci. Bolestivé stavy po zubních zákrocích a operacích v oblasti obličeje, či horních cest dýchacích, jako je odstranění nosní či krční mandle. Mezi nejčastější onemocnění, kdy je metoda vhodná patří: periferní paréza nervus facialis, stavy při chronických onemocněních dýchacích cest, a další. Mezi další významnou skupiny patří děti a dospělí s vrozenými či i získanými deficity orofaciální oblasti, s poruchou příjmu potravy na senzomotorickém podkladě, s kombinovaným postižením, s narušením komunikačních schopnosti atd.

Cíl terapie:
– odstranění poruchy polykání
– odstranění poruchy napětí a koordinace svalů orofaciální oblasti
– odstranění doprovodných syndromů (VDT, chybné dýchání, chybná hygiena DC, porucha koordinace oko-ruka, navazování kontaktu pohledem či stiskem ruky, vnitřní držení (psychosomatický pohled)

Efekt terapie:
– zlepšení funkce orofaciální oblasti: žvýkání, polykání
– normalizuje skusu a slinotok
– zlepšení koordinace svalů, nutných k řeči
– harmonizuje svalové svalového napětí, zlepšení výrazu obličeje

Příčiny myofunkčních poruch:
Embryonální vývoj, perinatální komplikace, přetrvání sacího a polykacího reflexu, přetrvání dumlání palce či dudlíku, nesprávné postavení zubů či čelistí, špatná rovnátka, nefunkční nosní dýchání, jazyková uzdička, přetížení dětí, řečové poruchy, smyslové poruchy, onemocnění CNS, úrazy v oblasti hlavy a krku, genetická a vrozená onemocnění, medikace ovlivňující funkci orofaciální oblasti, infekční onemocnění ovlivňující funkci dýchacích cest a CNS.

Myofunkční terapii v Be Balanced provádí Mgr. Michaela Zahrádka Kohlerová

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006