Co je to muzikoterapie?

Slovo muzikoterapie se objevuje stále častěji ve spojitosti s hudbou a získává na rychlé popularitě, zejména v prostředí, kde se pracuje s prožitkovými typy aktivit či programů. Je pravdou, že „muzikoterapie je léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo skupinu v terapeutickém procesu.“ (Citace je převzata z webových stránek Muzikoterapeutické asociace ČR www.czmta.cz) Aby se ale jednalo o terapeutický proces, tedy muzikoterapii v pravém slova smyslu, je důležité, aby muzikoterapeutická sezení byla pravidelná a v rámci terapeutického vztahukvalifikovaným pracovníkem – muzikoterapeutem, v bezpečném prostoru. „Cílem tohoto (terapeutického) procesu je relevantním způsobem rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních a sociálních potřeb.“ (www.czmta.cz) Muzikoterapii lze tedy definovat jako obor, který má primárně terapeutický dopad. Je proto nesmírně důležité, aby tuto službu nabízel zkušený terapeut, který dosáhl požadovaného vzdělání, praxe a průběžně podstupuje supervizi. Podle výše popsaného jsou důvody nasnadě: jedná se o cílený terapeutický proces, k němuž se primárně místo verbálního vyjádření užívá hudebních prostředků. Muzikoterapeut proto není vybaven pouze znalostmi z hudební oblasti, ale také z oblasti psychologie a psychoterapie, aby byl schopen sledovat terapeutický proces svého klienta či skupiny klientů.

Muzikoterapie patří do skupiny tzv. expresivních, nebo též uměleckých kreativních terapií (spolu s tanečně-pohybovou terapií, arteterapií, dramaterapií aj.)

Je jednorázový prožitkový program s hudbou muzikoterapií?

 Podle výše uvedených informací je na místě říct jednoznačné ne. Cílená muzikoterapie má odlišný rámec. Nikdy však nemůžeme popřít, že takový program má velmi často muzikoterapeutický efekt. Možná by stačilo uvést jen „terapeutický efekt“. Je to proto, že se skrze hudbu dostáváme snadno ke svým emocím. A práce s emocemi je základním stavebním kamenem terapie jako takové. Kvalitní prožitkový program by proto měl být zároveň dobře ošetřen zkušeným lektorem, nebo rovnou terapeutem, protože se během něj lze snadno dostat k osobním tématům klienta (klientů). Při správném vedení je však možné z takového prožitkového setkání pro sebe vytěžit spoustu pozitivních zkušeností.

Prožitkové programy pro děti mají v Be Balanced vedle muzikoterapeutického efektu také edukativní aspekt podporující vnitřní a motorický vývoj dítěte. U prožitkových programů preferujeme aktivní hru dětí s využitím hudebních nástrojů a adekvátně pracujeme s dětmi na různých vývojových stupních.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

Nabídka skupinových lekcí:

Zpívánky a houpánky pro rodiče a děti 2 – 12 měsíců

Muzikohrátky pro rodiče a děti 1 – 3 roky

Psychomotorické cvičení a muzikoterapie

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006