Psychoterapeutka, dětská psycholožka

terapie@kolenaty.cz | 728 204 700

 

 

JAK PRACUJI:
Základem je vztah navázaný s dítětem a jeho rodiči. Pro přiblížení se vnitřnímu světu dítěte, jeho snadnější pochopení a navození změn v něm využívám různé techniky a materiály blízké dětem: terapeutické pískoviště, figurky, modelínu, výtvarné potřeby, stavebnice, aj. Spolupráce alespoň s jedním z rodičů je nutnou součástí změny u dítěte.

S ČÍM MOHU POMOCI:
– obtíže ve škole (adaptace na nové prostředí školy či školky, vztahy v kolektivu spolužáků, šikana…)
– emoční nevyrovnanost (úzkosti, strachy, agresivní jednání, depresivní nálady …)
– výchovné otázky (vymezení hranic, tresty a odměny, výchovné styly …)
– poradenství pro rodiče dětí s ADHD (hyperaktivita, nepozornost), PAS (autistické rysy v chování, obtíže v sociálních kontaktech)…
– psychosomatické obtíže (bolest hlavy nebo břicha, zvracení…)

Více o mě http://detskypsycholog.kolenaty.cz