Astrologický archetyp Luna – Rak

kdy: 14.10.2020 od 18h

Cena: 400,- Kč za jednu jednu přednášku a 320,- Kč  při zakoupení celého cyklu, který čítá 10  přednášek.

Druhý díl přednáškového cyklu, v jehož rámci budou postupně představeny všechny klíčové planetární archetypy. Luna v astrologii reprezentuje naši citovou identitu. Symbolizuje lidské potřeby, instinkty, tělesnost, cykličnost a proměnlivost. Zastupuje obecně ženský a mateřský princip a úzce souvisí s tématem ochrany, výživy, péče a rodiny. Luna spolu se Sluncem představují nejvýznamnější dvojici v rámci planetárního panteonu. Společně s Lunou bude v rámci přednášky představena také povaha a symbolika znamení Raka, jemuž dle tradiční astrologie „vládne“, tj. významově s ním koresponduje.

Přednáškový cyklus

ASTROLOGICKÉ ACRHETYPY

Cyklus deseti tříhodinových přednášek o základních astropsychologických archetypech, jehož lektorem je Petr Lisý, který se specializuje na jungovsky pojatou astrologii. Účast na jednotlivých přednáškách či celém cyklu nevyžaduje předchozí zkušenost s astrologií. Pojetí přednášek vychází z konceptu, který lektor představil ve své knize ARCHETYPOVÁ ASTROLOGIE (Carpe Momentum, 2017). Výrazně rovněž čerpá z informací a materiálů, obdržených v rámci studia astropsychologického kurzu Sagittarius, k jejichž svobodnému použití obdržel lektor svolení od jeho tvůrce a učitele Rudolfa Starého.

V případě zavedení pandemických omezení budou přednášky nahrazeny svou elektronickou verzí.

Na tento otevřený přednáškový cyklus, který proběhne na podzim 2020 a v zimě 2021, naváže uzavřený kurs sestávající z dalších 3 modulů, což dohromady utvoří plnohodnotný Dvouletý kurz archetypové astrologie. Bližší informace o kursu zde.

* Petr Lisý je český astrolog, který se ve své autorské a přednáškové činnosti i poradenské praxi opírá o psychologii Carla Gustava Junga a Stanislava Grofa. Absolvoval FF UK v Praze, dvouletý kurs u nestora české astropsychologie Rudolfa Starého, a také komplexní pětiletý výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza. Spoluorganizoval Mezinárodní transpersonální konferenci ITC 2017 v Praze a v témže roce publikoval svou knižní prvotinu Archetypová astrologie. Vedle ITC 2017 přednášel také například na České transpersonální konferenci 2016 nebo mezinárodní konferenci Beyond Psychedelics 2018. Profesionálně se věnuje též překladatelství z angličtiny; do češtiny přeložil mj. knihy od autorů jako Stanislav Grof, Gabrielle Roth a Jeho Svatost dalajlama. Věnuje se meditační praxi dzogčhenu dle instrukcí svého učitele Namkhai Norbu Rinpočheho. Je členem české sekce Budapešťského klubu, mezinárodní iniciativy za udržitelnou budoucnost. Ve volném čase je také dlouholetým nadšeným příznivcem metod spontánního tance. Je šéfredaktorem magazínu Archea – revue pro archetypovou psychologii, astrologii a kosmologii.

www.archetypova-astrologie.cz

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006