CÍLEM programu je poskytnout jeho účastníkům preventivní péči v hlavních oblastech duševního a fyzického zdraví

Hlavní zaměření :

 –  podpora, rozvíjení a obnova plného potenciálu jednotlivce 

 –  zcitlivění vnímavosti ke svému tělu, pocitům, potřebám

–  restart samoregulačních mechanismů lidského organismu

 –  zvýšení vědomé zodpovědnosti za své zdraví v kontextu aktuálního životního stylu

6prvků full

Individuální diagnostika Balanced Health

  • založená na principu sebekoučování
  • vysoce individualizovaná
  • s variabilním doporučením dalších kroků

Významným nástrojem programu je individuální diagnostika zdraví z co nejširšího pohledu. Každý účastník si dle vnímání sebe sama hodnotí stav své kondice v jednotlivých segmentech celostního zdraví.

Dle vlastního uvážení poté může vyhledat konzultaci s odborníkem na danou oblast, který  je plně k dispozici pomoci s identifikovanou potíží či zdravotním dyskomfortem.

Dále může účastník navštívit kterýkoli z nabídky vzdělávacích seminářů pořádaných našimi odborníky.

Forma podpory je buď:

Efektu dosahujeme díky synergii metod koučinku a sebekoučinku s intenzivní podporou týmu odborníků z oblasti fyzioterapie, psychologie, psychoterapie, vztahového poradenství a celostní medicíny. Vycházíme z uznávaného modelu bio-psycho-socio-spirituálního pojetí zdraví – vzájemné propojenosti lidského těla, psychiky, vztahů i spirituality. Viz náš model Balanced Health System.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006