Týmová facilitace – zdravé vztahy v týmu

O co jde:

Obnova, udržení a prevence zdravých vztahů v týmu formou pravidelných facilitovaných a tematizovaných týmových setkání.

Pro koho:

Pracovní týmy, včetně vedoucích pracovníků.

Rámec:

Bezpečí a důvěra. Je důležité, aby vedoucí pracovník dokázal být součástí facilitace a akceptoval, že za proces je odpovědný facilitátor. Minimálně 120 min 1x za měsíc.

Jak to probíhá:

Každé setkání v rámci týmové facilitace má stanoveno jedno ze základních témat, která mají vliv na zdravou komunikaci a vztahy v týmu. Téma je krátce teoreticky uvedeno. Následuje sdílení, kde se členové týmu s daným tématem setkávají. Zpočátku se zpravidla jedná o témata mimo tým (např. při práci s klienty, ať už interními tak externími). Čím je spolupráce delší, prostředí bezpečnější a tým seniornější, přichází více na řadu témata v rámci týmu. Pokud je téma komplexnější, lze ho rozdělit do několika sezení.

Čeho dosáhnete:

 • V bezpečném prostředí, které udržuje facilitátor, dochází k vyčištění atmosféry, jasnému pojmenování situace a následnému skutečnému pochopení podstaty potenciálních i skutečných konfliktů. Tým se naučí konflikty zvládat, otevírat, uzavírat a ošetřovat.
 • Nedorozumění a konflikty se řeší tam, kde vznikají.
 • Zamezení vytváření pracovních aliancí, domněnek, „office war“.
 • Obnovuje se, či se vytváří důvěra v tým, pocit bezpečí mluvit o problémech otevřeně.
 • Tým si postupně osvojuje základy vysoce efektivních týmů.
 • Noví členové týmu snadno získávají povědomí o firemní kultuře, hodnotách a potřebách. Tyto jsou skutečně žité a ne jen deklarované.
 • Následně si tým volí vlastní témata, kterým se chce a potřebuje věnovat.

Typická témata setkání:

 • Hranice
 • Obranné mechanismy
 • Potřeby/hodnoty (osobní vs. Firemní)
 • Přenos/Protipřenos
 • Konflikt
 • Dialog jako základ vztahu
 • Týmový vs. Individualistický mindset
 • Psychohygiena

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006