Funkční medicína v Be balanced

Funkční medicína je evolucí klasické medicíny, která ale lépe řeší zdravotní potřeby 21.století. Do svého pojetí totiž zahrnuje i další faktory, o kterých již víme, že ovlivňují celkový zdravotní stav (epigenetika, životní styl, životní prostředí). Ve svém přístupu se nezaměřuje na nemoc, ale na pacienta a hledá příčiny onemocnění. Funkční medicína řeší tzv. chronické choroby, nikoli akutní.

Lékaři funkční medicíny jsou spíše v roli průvodců na cestě ke zdraví, tráví s klienty více času, poslouchají jejich příběhy a analyzují interakci všech faktorů (genetických, životního prostředí a životního stylu), které mohou ovlivnit zdravotní stav. Funkční medicína je založena na důkazech, tzv. evidence-based medicine, a využíva nejmodernějších laboratorních metod. Funkční medicína předpokládá, že klient je připravený převzít zodpovědnost za své zdraví.

Základy tohoto rychle se rozvíjejícího oboru položil Dr. Jeffrey Bland počátkem 90. let v USA a založil Institute for Functional Medicine, jeho nástupcem je nyní např. Dr. Mark Hymen.

Co Vám může funkční medicína v Be Balanced nabídnout?

  • Prevence je základnejefektivnější je řešit své zdraví, když jste zdraví – společně zhodnotíme Vaše individuální rizikové faktory s použitím např. DNA analýzy a sestavíme preventivní plán k dlouhodobému udržení Vašeho zdraví
  • Komplexní poradenství při hledání příčin chronických obtíží a následná komplexní terapie pomocí týmu odborníků Be Balanced na danou oblast
  • Výživové poradenství ve spolupráci s certifikovaným naturopatem Be Balanced
  • Laboratorní analýzy – ve své praxi využívám velké spektrum testů např. analýza střevního mikrobiomu, test organických kyselin, DNA analýza, hormonální profily, testy na enviromentální toxiny a další
  • Celostní přístup v péči o sportovce – ať už se jedná o chronické potíže s pohybovým aparátem nebo práci s individuálními sportovními dispozicemi, které nám pomůže odhalit DNA analýza

Funkční medicína rozhodně není žádným alternativním či esoterickým směrem. Je to lékařský obor, který se ve světě a prvními náznaky i u nás začíná prosazovat, jako opravdu funkční přístup v léčení dlouhodobých onemocnění. Proto i funkční medicína, jakožto lékařský obor budoucnosti, má-li být dělána skutečně kvalitně, musí být dělána lékařem. Studium medicíny a praxi lékaře nemohou nahradit žádné kurzy.

U nás provádí funkční medicínu odborník nanejvýš povolaný, a to atestovaná rehabilitační lékařka MUDr. Tereza Černá.

Lékař funkční medicíny se nezajímá jen o Váš nemocný orgán a nepotlačuje příznak nemoci (zánět, bolest apod.). Zajímá se o Vás, o to, jak se Vám žije, jak se cítíte, jakou máte historii a také jak a co jíte, pijete, jak spíte. Jednoduše řečeno funkční lékař vyšetřuje člověka jako jedinečnou osobnost se svým jedinečným příběhem. Snaží se odhalit, proč člověk onemocněl. Jaké vlivy či události v jeho životě způsobily vznik onemocnění. Prostě Vám dá pozornost, kterou u přetíženého a na symptomy zaměřeného lékaře klasické medicíny, těžko nenajdete.

Zároveň ani funkční lékař nemůže být specialistou na všechny oblasti následné terapie. Proto má funkční medicína velký smysl, pokud se provádí v týmu podobně smýšlejících specialistů, kteří jsou odborníky každý ve svém oboru. Týmová spolupráce a vzájemný respekt je tedy základem skutečné péče. A právě tento týmový přístup je základem péče o komplexní zdraví v Be Balanced. Více o celém procesu funkční medicíny v Be Balanced se dozvíte zde.

Tereza Černá

Pro objednání na konzultaci s MUDr. Terezou Černou volejte 607 225 006 nebo se objednejte mailem objednani@bebalanced.cz. Před první konzultací je nutné vyplnit podrobný formulář, který Vám bude zaslán na mailovou adresu po objednání.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006