Co je to Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu, jenž pracuje s pohybem, s vnímáním pohybu a se sebeuvědoměním vlastního těla. Skrze toto tělesněpohybové uvědomění je aktivován u každého z nás proces přirozeného učení, které vede k pozitivnímu ovlivnění nejen našich pohybových vzorců, ale touto přeměnou se spouští i řetězec dalších změn, které jsou s pohybem velmi úzce spjaty, a to na úrovni emocí, myšlení a vnímání. Feldenkraisova® metoda má dvě podoby: skupinovou „Pohybem k sebeuvědomění“ (Awareness Through Movement®-ATM) a individuální „Funkční integraci“ (Functional integration®-FI).

Pro koho je Feldenkraisova® metoda

Lekce Feldenkraisovy® metody navštěvují děti a dospělí různého věku, potřeb a kondice, jejichž společným zájmem je zlepšení či zachování kvality životní úrovně. Jedná o úplně zdravé jedince, např. vrcholové sportovce, profesionální muzikanty či tanečníky, kteří se chtějí v rámci svého zájmu/profese posunout dále. Nebo o lidi s handicapem či bez, kteří se snaží o zotavení ze zranění, chtějí zlepšit svou mobilitu, hledají cestu, jak odstranit chronické bolesti, jak obnovit/podpořit psychomotorické funkce.

Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody (ATMs)

Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody (ATMs) – „Pohybem k sebeuvědomění“ jsou určeny všem, kteří se chtějí lépe, radostně, bezbolestně a vědomě pohybovat. Umožňují nám objevit a pochopit náš pohybový potenciál skrze široké spektrum funkčních pohybů (od základních dětských vývojových pohybů až po ty nejsložitější pohybové dovednosti). Jsou vedeny nedirektivním a respektujícím způsobem a nabízejí nám efektivní, příjemnou a přirozenou cestu tělesného učení, které má okamžitý pozitivní vliv nejen na naši pohybovou, ale i kognitivní a emocionální složku.

Lekce Feldenkraisovy® metody v Be Balanced vede Pavla Procházková, M.A. – Feldenkrais® Practitioner – www.feldenkraisnow.net, mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody pro dospělé a děti.

Přihlášení na lekce zde

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006