Simča 2

Když se mě paní učitelka v první třídě zeptala, čím bych jednou chtěla být a proč, odpověď zněla jednoznačně – lékařkou, protože chci pomáhat lidem. Lékařka ze mě sice není, ale práce s lidmi mě maximálně naplňuje a fyzioterapie se stala i mým koníčkem. Pozorování lidského tělo a jeho provázení do optimálnějších pohybových vzorů, naslouchání lidem a snaha vcítit se do jejich prožitků fyzických i psychickým, je pro mě velmi obohacujícím a cenným nástrojem, který mohu ve své praxi využívat. V BeBalanced pracuji jak s dětmi, tak s dospělými klienty. Velkou inspirací při terapiích dětí, jsou dva čertící, které doma mám, a kteří mě přivedli i do dvouletého výcviku na dulu. Propojení této profese s profesí fyzioterapie je mým velkým snem. S těhotnými pracuji individuálně i při skupinovém cvičení, které v Libockém dvoře vedu. Do budoucna bych se ráda specializovala na řešení potíží v oblasti pánevního dna.
A kde sama získám nejvíce energie pro svou práci? Ideálně v horách s batohem na zádech, při procházce lesem, při tanci nebo na beachvolejbalovém hřišti.

Z profesního životopiu

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Motole. Její práce vychází z poznatků vývojové kineziologie a v terapii využívá především prvky z dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) prof. Koláře. Klade také důraz na propojení psychického a fyzické zdraví.
Ve své praxi se zaměřuje na dospělé klienty, ale i děti od batolecího věku.
Vzdělání v oblasti fyzioterapie si zpestřila dvouletým výcvikem na dulu. Zajímá se tak o práci s těhotnými a v Libockém dvoře má pravidelné skupinové cvičení pro těhotné.
Sama se aktivně věnuje sportu, scénickému tanci, horským túrám a plážovému volejbalu.

Absolvované kurzy:

  • Manuální lymfodrenáž, část A – Úvod do problematiky otoků-základy manuální lymfodrenáže, část B – Komplexní terapie u pacientů s lymfedémem
  • Seminář Kineziologie páteře, Mgr. Magdaléna Lepšíková
  • 2. a 3. ročník konference Fyzioterapie, psychoterapie a roztroušená skleróza
  • Terapeutické využití kinesiotapu