Vystudovala jsem magisterské studium fyzioterapie, obor somatopsychoterapie na UK FTVS. Mám za sebou již více než 16 let praxe. Během té doby jsem zvládla absolvovat mnoho kurzů. Především mezinárodně platný kurz Reflexní lokomoce dle Vojty v dětském věku z Říma, kurz metody dle Mojžíšové, kurz facilitačních technik dle C.Lewitové.

Ve své práci se věnuji dětem i dospělým. Můj přístup je celostní, neodděluji tělo od duše. Hledám souvislosti a snažím se z toho vyjít při diagnostice i terapii. Využívám nejen u dětí Vojtův princip a propojuji ho s metodou Clary Heleny Lewitové Fyzioterapie funkce. Využívám metodu Ludmily Mojžíšové, míčkování, baňkování a tejping.

V centru Be Balanced se věnuji dětem od novorozeneckého věku. Provádím konzultace psychomotorického vývoje kojenců a starších dětí, správné manipulace a nošení dětí. V případě potřeby zaučím rodiče ve Vojtově reflexní lokomoci. Provádím a učím také kojenecké masáže.

Kurzy:

1996 Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, Nováková J.
1997- 1998 Vojtova reflexní lokomoce® Vojta Centrum v Římě, Itálie
2003 Kurz baňkové terapie Akademie TVS Palestra
2003 Metoda McKenzie®
E. Nováková, NCO NZO Brno
2003 Míčková facilitační a mobilizační technika
Z. Jebavá, NCO NZO Brno
2004 Koncept Spirální Dynamiky® UNIFY Lenka Kazmarová
2004 Principy Spiraldynamik – trup a ramenní kloub
Lenka Kazmarová
2005 Kostrčový syndrom a dif.dg. vadného postavení pánve Monada
MUDr. M.Tichý,CsC, PhDr. F. Tupa, PhD.
2005 Terapeutické postupy u neurologických onemocnění 2LF UK, Doc.Paedr. P. Kolář
2006 Přístup k diagnostice a terapii dle Bc. H. Hermachové CKP Dobřichovice
2007 Kurz Forma-funkce-facilitace®
Bc. H. Hermachová
Mgr. J. Holubcová, Mgr. M. Král
2008 Klinický seminář
prof. MUDr. K. Lewit, CKP Dobřichovice
2010 Diagnostické a terapeutické přístupy prof. MUDr. K. Lewita, CKP Dobřichovice
2010 Kurz Základy rentgenologie
prof. MUDr. K. Lewit
2010 Kurz Vnitřní prostory
Bc. C. M. Lewitová
2011 Diferenciální diagnostika ramene
prof. MUDr. K. Lewit
2011 Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců
Mgr. J. Hašplová
2012 Terapeutické využití kineziotapu
Bc. Jitka Kobrová
2012 Kurz o rukách
Bc. C. M. Lewitová
2012 Funkce nohy v posturální stabilizaci
Krajská nemocnice Liberec
2012 Hlas a dech ve fyzioterapii
Mgr. J. Lewitová Vovsová
2012 Kurz o dýchání
Mgr. Jan Maryška
Bc. C. M. Lewitová
Mgr. J. Lewitová Vovsová
2012 Kurz Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
Hana Nováková
Centrum rehabilitace RHT, Praha
2013 Psychosomatika v praxi
Mgr. Danuše Jandourková
CKP Roseta
2013 Vztah terapeut a pacient, terapeutická dohoda
Mgr. F. Zimmel
CKP Roseta
2013 Homeopatická terapie v praxi zdravotníka
MUDr. H. Váňová, Homeopatická lékařská asociace
2013 Kurz Fyzioterapie funkce – refresh
Bc. C. M. Lewitová
2014 Osteopatická medicína
prof. B. Lanta a kol.
European institut Osteopathy
2014 HSSP a funkce a role bránice
Mgr. P. Bitnar
2014 Kurz Vztah mezi dechovými pohyby a posturou
PhDr. Jiří Čumpelík, PhD.
2014 Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže
MgA. Z. Lehrmann
2015 Kurz Reflexní terapie na podklade vývojové kinezilogie – refresh
H. Novaková
Centrum rehabilitace RHT, Praha
2016, 2017 Terapeutické využití cchi-kungu
Bc. P. Arcimovicová
CKP Dobřichovice
2017 IPMT International Postgraduate Medical Training
2023 Kurz Trup a kořenové klouby
Bc. C. M. Lewitová
2019 Refresh Fyzioterapie funkce dle C. M. Lewitové

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006