Vystudovala magisterské studium fyzioterapie, obor somatopsychoterapie na FTVS. Radovana má za sebou již více než 16 let praxe. Během té doby zvládla absolvovat mnoho kurzů. Především mezinárodně platný kurz Reflexní lokomoce dle Vojty v dětském věku z Říma, kurz metody dle Mojžíšové, kurz facilitacích technik dle C.Lewitové. Provádí a vede kurzy masáží pro děti od kojeneckého věku.

Raška říká: „Ve své práci se věnuji dětem i dospělým. Můj přístup je celostní, neodděluji tělo od duše. Hledám souvislosti a snažím se z toho vyjít při diagnostice i terapii. Využívám nejen u dětí Vojtův princip a propojuji ho s metodou Clary Heleny Lewitové Fyzioterapie funkce. Využívám metodu Ludmily Mojžíšové, míčkování, baňkování a tejping.

Ve fyzioterapii Be Balanced se Raška věnuje dětem od novorozeneckého věku. Provádí konzultace psychomotorického vývoje kojenců a starších dětí, správné manipulace a nošení dětí. V případě potřeby zaučí rodiče ve Vojtově reflexní lokomoci. Provádí a učí také kojenecké masáže.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006