Obor zdravotnictví pro mě byl již od základní školy jasnou volbou. První kroky, které mě k tomuto rozhodnutí vedly, souvisely se zdravotnickým kroužkem a členstvím v mládeži ČČK. Od zdravotní sestřičky přes porodní asistentku jsem se nakonec rozhodla pro studium fyzioterapie. Bakalářský titul jsem získala na Českém vysokém učení technickém, navazující magisterské studium jsem následně absolvovala na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Při studiu jsem absolvovala odborné praxe v rehabilitačních ústavech (RÚ Kladruby, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé), na lůžkových i ambulantních zařízeních.

Na fyzioterapii se mi nejvíce líbí pestrost tohoto oboru. Čím déle tuto práci dělám, tím více si uvědomuji složitost a propojenost celého našeho těla. Snažím se pacienty vést k tomu, aby se naučili své tělo lépe vnímat a správně s ním pracovat.

V terapii využívám znalosti Dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, metodu L. Mojžíšové, jógové prvky, senzomotorickou stimulaci, techniky měkkých tkání a mobilizace, manuální lymfodrenáže. Cvičení a manuální práci s tělem doplňuji o výrobu stélek.

Ve svém volném čase nejraději vyrážím po svých nebo na kole do přírody, cvičím jógu nebo třeba čtu knížku.

Kurzy:

2022 – Terapie u pacientek s endometriózou – Mgr. Havlíčková
2022 – Fyzioterapie v těhotenství a po porodu – Mgr. Havlíčková
2021 – Nepostupující porod pohledem porodníka a fyzioterapeutky – Mgr. Bajerová, Doc. MUDr. Šimetka
2021 – Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního –  Fyziokurzy
2021 – Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství – J. Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O, I. Schuermans, MSc. (PT), D.O.
2019-2021 – Dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře
2020 – Seminář Formthotics systém – MUDr. Mašek
2020 – Diagnostika a terapie skolióz – multidisciplinární přístup – PhDr. Šafářová, Ph.D., MUDr. Dyrhonová
2020 – Dynamika svalových řetězců s využitím jógových pozic I, II – PhDr. Malá, PhD.
2019 – Manuální lymfodrenáž – Mgr. Toušková
2019 – Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie – PhDr. Šifta
2019 – Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové – Mgr. Jedličková, PhDr. Malá Ph.D.
2018 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – Bc. Bezvodová
2017 – MEDsport sympozium Hradec Králové
2017 – Hluboký stabilizační systém páteře – Mgr. Bitnar
2017 – Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie – Mgr. Kinclová Ph.D.
2016 – Nespecifické mobilizace – Z. Jebavá
2016 – Komplexní terapie krční páteře – Monáda
2016 – Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému – Bc. Bezvodová
2016 – Aplikační techniky ve fyzikální terapii – Mgr. Urban
2014 – Kineziotaping I, II – EduSpa College

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006