Psychoterapeutka, klinická psycholožka

+420 605 963 415/[email protected]

 

 

Psychoterapie pro mě představuje víc, než jen profesi. Je to životní cesta, na které se neustále učím. Provázení ostatních na cestě sebepoznávání a léčení mě naplňuje velkým smyslem. Ráda jsem součástí těch fascinujících procesů, v kterých se z bezmoci, bolesti, smutku, zamrznutí a jiných trápení postupně klube nová naděje. Když lidé objevují další a další ztracené části sami sebe a cítí se svobodněji a lépe. Jsem vděčná, že mám tak krásnou práci.

Jsem vdaná, mám dvě děti, které mě neustále učí autenticitě, otevřenosti a samozřejmě lásce. S manželem se věnujeme hudbě a ráda tančím.

Po mateřské dovolené jsem začala pracovat ve fyzioterapeutickém centru a nadchla jsem se pro zajímavou oblast psychosomatiky. Sleduji, jak moc jsou tělo a psychika propojené a jak se často duševní nepohoda, konflikty nebo stres projevují tělesnými nemocemi. A naopak, jak lze cílenou prací s tělem ovlivnit psychické fungování. Je mi blízký komplexní přístup, který zahrnuje člověka v jeho celistvosti (duševní, tělesné a často i duchovní). Spolupráci odborníků z různých oblastí (lékař, fyzioterapeut, psycholog) považuji za velmi přínosnou a inspirativní.

Ve své práci se ale nezaměřuji pouze na oblast psychosomatiky, jsem otevřená jakýmkoli tématům v oblasti péče o duši.

Ve své práci vycházím z kořenů psychoanalytické a jungiánské psychoterapie. Můj terapeutický přístup je vřelý, respektující, se zaměřením na hluboké porozumění klientovu světu a jeho proměnu.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Poté jsem získala klinickou atestaci opravňující k práci ve zdravotnictví. Po dokončení studia na FFUK jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Dobřany, kde jsem se věnovala klientům s problematikou závislosti na alkoholu a patologickém hráčství. Následně v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov zaměřeném na léčbu lidí s psychotickým onemocněním. Tam jsem vedla denní stacionáře, poskytovala skupinovou a individuální psychoterapii, trénink kognitivních funkcí a kurzy zdravého životního stylu.

Po mateřské dovolené jsem si založila soukromou psychoterapeutickou praxi pro dospělé orientovanou na hlubinnou psychoterapii.

S ČÍM MOHU POMOCI:
– problémy ve vztazích
– opakující se pocity nespokojenosti, sebeodcizení, beznaděje a obav (často zdánlivě bez příčiny)
– nezvladatelný vztek a podrážděnost
– úzkostné stavy a panické ataky
– deprese
– zpracování traumat
– situace ztráty
– akutní krize
– krize spojené s mateřstvím (šestinedělí, poporodní deprese, nejistoty a krize v důsledku životní změny)
– seberealizace, hledání životního směru a smyslu

Více o mně také na www.luciekubelikova.cz

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006