Můžete se na mě obracet ať se nacházíte kdekoli na své cestě. Můžeme spolu jít jednu
hodinu nebo několik měsíců i let.

V terapii se zaměřuji na témata hledání životního směřování, zvládání zlomových momentů v
pracovním a osobním životě, řešení dlouhodobé životní nepohody, chronického
přepracování, nebo dlouhodobě negativního vztahu ke svému tělu. Nabízím individuální
psychologické konzultace osobně i online i formou imaginativních procházek v přírodě.
Jsem vystudovaná psycholožka. Vedle magisterského studia psychologie jsem také
absolvovala doktorské studium sociální politiky a sociální práce. Dlouhé roky jsem pracovala
ve výzkumu na Masarykově univerzitě a na Akademii věd ČR, kde jsme se zaměřovala
převážně na otázku kombinace osobního a pracovního života a vztahu k tělu. Nyní vyučuji na
Univerzitě Karlově.

Od roku 2020 se účastním se psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii v České
společnosti pro analytickou psychologii. Také jsem absolvovala půlroční certifikovaný
koučovací výcvik Institutu psychologie stravování (USA). Praktikuji jógu a meditace,
absolvovala jsem výcvik lektorky jógy v rakouském Reithu.

Nabízím vícejazyčnou terapii, při práci se řídím etickými principy ČSAP  a ČAP

Email: [email protected]

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006