Dáša 1

Výběr mé profese byl čistě intuitivní. Jednoho dne, několik let před maturitou, jsem se prostě nadchla tím, že budu studovat fyzioterapii a stanu se fyzioterapeutkou, aniž bych měla přesnou představu, čím se vlastně fyzioterapie zabývá. Léčit lidi mě prostě velmi přitahovalo a v souvislosti s pohybem to byla kombinace přímo pro mě.

A tak moje vize, představy a sny se nasměrovaly čistě na jeden cíl. Byl to i hlavní motor mého studia. Po maturitě jsem tedy nastoupila na studium fyzioterapie na 3. lékařské fakultě UK a pak následovalo magisterské studium na 2. LF UK. Jsem velmi ráda, že jsem mohla studovat u prof. Koláře, protože jeho pojetí fyzioterapie je opravdu jedinečné. Při škole jsem intenzivně pracovala, protože bez praxe se učit neumím. Po škole jsem pracovala v jednom soukromém ambulantním zařízení, ale brzy mě to táhlo ke své vlastní praxi. Tam jsem se ale i nejvíc naučila. Naučila jsem se spoléhat jen sama na sebe a umět diagnostikovat bez pomoci lékaře. Stejně tak jsem se musela naučit rychle a účinně pomoci řešit potíže pacientů, aby neztratili víru a důvěru v uzdravení.

Ordinace postupně začala praskat ve švech a bylo jasné, že pokud se chci posunout dál a léčit efektivněji, je nutné udělat změnu. Do toho jsem potkala svého nynějšího manžela, který mě v této myšlence velmi podporoval a s rozšiřující praxí pomohl svými velkými manažerskými zkušenostmi. Centrum se rozrostlo až do nynějšího rozsahu, a ten čítá prostory skoro 700 m podlahové plochy. Do cesty nám začali přicházet skvělí a zajímaví lidé a tak naše centrum roste tak nějak pomalu, ale jistě a do obrazu, o kterém jsme spíše jen snili.

Mám to štěstí, že moje práce je i mým koníčkem. Možnost vymýšlet nové služby a dávat jim formu, která bude pro lidi opravdu přínosná, mě velmi nabíjí. Stejně tak i možnost informovat formou článků a přednášek veřejnost o tom, že plno obtíží vypadajících beznadějně je možné velmi dobře řešit. Jsem vděčná za okolnosti, které mi přinesly do cesty příležitosti i současné spolupracovníky, protože bez nich by takové centrum nemohlo vzniknout. Jsme týmem lidí, kteří se vzájemně podporují, inspirují a táhnou za jeden provaz. A především nám záleží na našich klientech, jejich spokojenosti a uzdravení.

Ve fyzioterapii se specializuji především na problematiku funkčních bolestivých poruch pohybového aparátu u sportovců, běžně aktivní populace i seniorů. Dále se věnuji fyzioterapii dětí Vojtovou metodou již od novorozeneckého věku. V centru Be Balanced se nyní také s dalšími kolegyněmi zabýváme problematikou dyspraxií. Spolupracujeme také s FN Motol, dětskou rehabilitací. Rozsah mého zájmu je široký, ale má to své opodstatnění. Stále se totiž jedná o ten samý pohybový aparát s tým samým řízením nervovou soustavou. Mozek a tělo totiž pracují v určitých zákonitostech, které jsou vždy stejné. Proto se poznáním pohybového vývoje miminka člověk hodně naučí pro práci s dospělými, stejně tak i znalosti o dyspraxii pomohou pro cílenou terapii potíží u dospělých. Proto se nechci uzavírat jen do jedné oblasti a problematiky. Propojování souvislostí mě totiž baví.

Nyní mám mimo té pracovní, ještě jinou a významnější životní roli, a to roli maminky našeho syna. Klientům se tedy nyní věnuji trochu méně, ale stále jsem tělem i duší naplno v Be Balanced.

Z profesního životopisu:

Absolvovala jsem magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK pod vedením Prof. Pavla Koláře, PhD. Poté jsme pracovala v různých ambulantních fyzioterapiích v Praze. Mimojiné jsem také působila v Centru pohybové medicíny Prof. Koláře na Chodově, kde jsem získala cenné zkušenosti nejen s vrcholovými sportovci a také jsem se vzdělávala v nejmodernějších přístupech ve fyzioterapii.

Od začátku roku 2011 provozuji Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie Be Balanced v Dejvicích. Ta se postupně rozšířila do prostor Libockého dvora.

Pravidelně přispívám svými populárně naučnými články z oblasti fyzioterapie a sportu do mnoha časopisů a novin, např. MF Dnes, Hospodářské noviny, Běhej.com, www.seznam.cz, Betynka a další.
Zajímám se o alternativní a přírodní způsoby léčby. Jsem instruktorkou cvičebních stylů Body&Mind. V Centru Be Balanced mám pravidelné lekce Jógy s prvky fyzioterapie a lekce Core+animal movements.

Absolvované kurzy:
• Dynamická neuromuskulární stabilizace Prof. Koláře, DNS část A, B, C, D
• Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, RL Corpus
• Metoda Ludmily Mojžíšové – Haladová
• Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level I, II
• Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu – měkké a mobilizační techniky
• Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému
• Úvod do terapie fasciálních tkání
• Pánevní dno v modelech reflexní lokomoce – Mgr. Vlčková, Mgr. Špaňhelová
• Introduction to Dynamic Taping Course
• Medical Taping Concept – kineziotejping
• Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
• Úvod do Rolfingu
• Semináře Feldenkraisovy metody

• Neurovývojová terapie – Marja Volemanová
• Teorie práce v multisenzorickém prostředí – úvod do tématiky Snoezelen – 3lobit, o.z.
• Specifika práce v multisenzorikém prostředí – Snoezelen v praxi – 3lobit, o.z.
• Testování MABC2 – Prof. Psotta

• Jóga v rehabilitaci – Clive Farrelly, Martina Ježková
• Instruktor Body a Mind – Český svaz aerobiku

• Fit bez chemie – základy čínské celostní medicíny – MUDr. Komárková

• Teorie typů – poznávání sebe i druhých, Mgr. Šárka Miková
• Komunikace v kontextu Teorie typů – Mgr. Šárka Miková
• Teorie typů, dlouhodobý kurz – Mgr. Šárka Miková

Fyzioterapeut