Dr. Giuseppe M. Buffa se narodil v Palermu na Sicílii a na Sicílii získal titul v oboru lékařství a poté specializaci v neuropsychiatrii evolučního věku. Absolvoval několik psychologických tréninkových seminářů v Itálii a po celém světě, včetně mezinárodního na téma „Týmový výcvik“.

Během své kariéry studoval různé psychologické, sociální a rodinné problémy s alkoholem, patologické závislosti (včetně kouření) a poruchy příjmu potravy. Začal praktikovat psychoterapii brzy, získal registraci v Registru psychoterapeutů při Řádu doktorů Palerma a svůj psychoterapeutický výcvik zdokonalil tím, že navštěvoval a dokončil výcvik na jungiánsky orientovaného psychologa analytika na jižní CIPA School (Italské centrum analytické psychologie, CIPA Meridionale).

V současnosti mimo jiné provozuje psychologické poradenství a činnost life coachingu, také online přes videointernet.
V roce 2021 zahájil aktivní spolupráci s centrem BeBalanced v Praze jako Jungian Analyst Psychologist.

 

Il dr. Giuseppe M. Buffa è nato a Palermo in Sicilia, ed in Sicilia ha conferito la laurea in Medicina e poi la Specializzazione in Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva. Ha frequentato diversi seminari di formazione psicologica in Italia e nel mondo tra cui uno internazionale su “Team Training”.

Durante la sua carriera ha approfondito varie problematiche psicologiche, sociali e familiari dei problemi alcolcorrelati, delle dipendenze patologiche (incluso il Tabagismo) e dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Ha iniziato precocemente a praticare la Psicoterapia ottenendo la iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Palermo ed ha perfezionato la sua formazione psicoterapica frequentando e completando poi il Training come Psicologo Analista ad orientamento Junghiano presso la Scuola del CIPA Meridionale (Centro Italiano di Psicologia Analitica).

Svolge attualmente tra l’altro attività di consulenza psicologica e di life coaching anche on line in video.
Ha iniziato nel 2021 una collaborazione attiva con  il Centro BeBalanced di Praga.

Giuseppe M. Buffa was born in Palermo, Sicily, and in Sicily he conferred a degree in Medicine and then a Specialization in Neuropsychiatry of the Evolutionary Age. He has attended several psychological training seminars in Italy and around the world including an international one on “Team Training”.

During his career he has studied various psychological, social and family problems of alcohol related problems, pathological addictions (including smoking) and Eating Disorders. He started practicing Psychotherapy early, obtaining registration in the Register of Psychotherapists at the Order of Doctors of Palermo and perfected his psychotherapy training by attending and completing training as a Jungian-oriented Psychologist Analyst at the Southern CIPA School (Italian Center of Analytical Psychology, CIPA Meridionale).

Among other things, he currently carries out psychological counseling and life coaching activities, also online via video internet.
He began in 2021 an active collaboration with the BeBalanced Center in Prague as a Jungian Analyst Psychologist.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006