Online služby pro vaše zaměstnance

Současná situace je náročná pro všechny obyvatele v České republice, ať už pro podnikatele, manažery či řadové zaměstnance. Kromě zdravotních a ekonomických rizik, která jsou viditelná, číhá na nás také riziko v podobě psychického prožívání této situace. To může být v konečném důsledku podobně závažné, jako rizika viditelná. Právě dnes je proto důležité poskytnout podporu nejen klíčovým zaměstnancům společností. Mezi základní možnosti, které teď lze zaměstnancům a managementu poskytnout patří:

  • Umožnit vedení společnosti zmapovat současné potřeby klíčových zaměstnanců a jejich týmů.
  • Adresovat potřeby, nabídnout podporu a případné nástroje a techniky na zvládání zavedených mimořádných opatření v případě jejich předpokládané dlouhodobější aplikace.
  • Případně následně nabídnout nástroje a možnosti pro podporu strategických změn, které mohou v důsledku současné mimořádné situace nastat.
online meeting

Prostřednictvím online koučinku či mentoringu na skupinové i individuální úrovni nabízíme podporu vašim týmům.

Mezi oblíbená témata patří například:

Zvládání změny často vede k tomu, že potřebujeme za každou cenu odvádět nějaký výkon. Za výkon často zaměňujeme tzv.hektickou činnost, kdy jsme nastaveni na „reagování na podněty“ místo smysluplného a racionálního úsudku, který dokážeme přeměnit v kreativní řešení. Stejně tak nová realita práce na Home office s sebou nese spoustu rizik spojených s představou, že budeme fungovat stejně jako při práci z kanceláře, „jen“ u toho budeme pracovat doma. Práce na Home office s sebou ale nese spoustu výhod ale i rizik. Můžeme si lépe nastavit režim dne, můžeme pracovat mnohem efektivněji. Na druhou stranu jsme v situaci totální izolace, není možné se obrátit na kolegu u vedlejšího stolu s rychlým dotazem. Náročné také může být to, kdy vlastně „přepnout“ a přestat pracovat a začít se věnovat rodinnému životu. Na workshopu si sdělíme několik tipů a triků, které jsou pro práci na HO užitečné. Prostor bude dán také dotazům a sdílení tak, aby workshop co nejlépe adresoval požadavky účastníků.

Toto téma v sobě zahrnuje tipy a triky tzv. „best practice.“ Ideální je interaktivní forma sdílení a hledání vhodných řešení v rámci konkrétních možností dané společnosti a aplikování „best practice“ v mantinelech firemní kultury a firemních pravidel a zvyklostí.

Co to přesně je psychická energie? Kde se bere, kam mizí a proč? Je opravdu naše vnitřní energie závislá na okolí, nebo máme možnost s ní nakládat vědomě a sami? Z čeho se při tom dá vycházet a co nám úroveň vnitřní energie může také prozradit o nás samých?

V interaktivním semináři se na tato témata pokusíme najít odpovědi, které jsou unikátní a individuální pro každého z nás.

Podporu je možné dávat pouze, pokud sám stojím nohama pevně na zemi. V této době více než kdy jindy je kladen velký důraz na uvědomění si vlastních možností a hranic. Tématem tohoto workshopu je pochopení a práce s vlastními hranicemi, pochopení vlastních potřeb a možností kde a jak dobíjet energii sám tak, abych ji mohl zase dávat ostatním. K tomu patří také znalost základů psychohygieny, práce s emocemi, agresí. To vše tak, aby nám to pomohlo nejen projít touto nelehkou situací, ale abychom se také mohli více poznat a použít tyto znalosti a nově získané dovednosti v době po skončení nouzového stavu.

 Zvládání krize/změny, často vede k tomu, že potřebujeme za každou cenu odvádět nějaký výkon. Za výkon často zaměňujeme tzv.hektickou činnost, kdy jsme nastaveni na „reagování na podněty“ místo smysluplného a racionálního úsudku, který dokážeme přeměnit v kreativní řešení. Krize je příležitost, podívat se na věci jinou optikou. K tomu ale potřebujeme napřed projít emoční reakcí, pochopit její fáze a následně se v pravý čas začít zabývat opět kreativní činností. Přijetí změny jako příležitosti, místo lpění na zavedených pořádcích za každou cenu, může posunout kvalitativně každého jednotlivce i celé pracovní týmy.

 Ztráta, ať už je jakákoliv, vyvolává náročné psychické procesy, kterými se naše psychika snaží vyrovnat s nenadálou a novou situací, která většinou vznikla náhle, bez naší kontroly a může být buď trvalá, nebo její trvání není jednoznačně omezeno. Přestože se každý se ztrátou vyrovnáváme různě, dají se vysledovat určité fáze s typickými symptomy a průběhem, kterými obecně lidská psychika prochází. Znalost těchto procesů může vést k lepšímu a snadnějšímu procesu vyrovnání se touto ztrátou, ať už se jedná o ztráty v oblasti osobního či profesního života, koníčků, sportovních aktivit či kontaktu s blízkými osobami.

Na modelu průběhu vyrovnání se se ztrátou se přiblížíme ke konkrétním problémům, které lidé v souvislosti s kronavirovou pandemií mohou prožívat a budeme hledat východiska z těchto náročných životních situací.

V případě zájmu nás kontaktujte na mail [email protected] a domluvíme si podrobnosti

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006