„JAK NEZTRATIT HLAVU“ aneb metody zvládání emočně vypjatých situací (stres, tréma, strach, úzkost)

V životě se občas objeví obtížná období, kdy naše kapacita vše zvládnout s klidem a přehledem, klesá. Ve chvílích, kdy jsme přetížení, přestáváme zvládat projevy svých emocí a chováme se tak, jak bychom nechtěli, nebo trpíme vnitřním přetlakem. Jak tedy uvolnit akutní napětí a získat zpět svoji psychickou rovnováhu? Cesta může být dlouhá, ale na semináři si alespoň ukážeme řadu technik a postupů, které mohou vést k okamžité úlevě. Při jejich nacvičování v běžném životě pak člověk lépe zvládá zátěžové situace a získává lepší sebevědomí.

Na semináři si nacvičíte:

  • Cvičení pro uvolnění neprojevených emocí
  • Jacobsonovu progresivní relaxaci
  • „Vnitřní talisman“ pro chladnou hlavu
  • Jak posilovat všímavost k sobě (jako prevence emočních výbuchů)

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

Seminář vede MUDr. Tereza Hodycová

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006