Zaměření

  • Koučink a mentorink
  • Týmový koučink
  • Facilitace
  • Inner Game

 

 

 

Jaký jsem kouč?

Ke koučování mne přivedl kurz, který jsem jako manažer nadnárodní společnosti absolvoval ve Velké Británii v roce 1994. Kurz byl veden dle metodiky GROW sira Johna Whitmora a mne toto téma natolik zaujalo, že jsem Johna při další návštěvě Velké Británie kontaktoval a požádal ho jestli bych se mohl stát jeho žákem. Souhlasil a poskytl mi kompletní vzdělání a vedení. Od té doby učím manažery a kouče koučovat a sám se věnuji koučování jednotlivců, týmů a organizací. V roce 2001 jsem se zúčastnil programu pro vysoce výkonné týmy, který vedl Timothy Gallwey, autor metodiky Inner Game a zakladatel moderního koučinku. Byl to pro mne jeden z nejsilnějších zážitků a od té doby jsem si přál, abych jednou mohl učit Inner Game u nás. Tento sen se mi splnil získáním akreditace přímo od Timothy Gallweye a založením školy Inner Game ČR&SK v roce 2014. Jsem hrdý na to že jsem jako třetí na světě získal certifikát The Inner Game Certified Coach & Facilitator.

Můj přístup vychází z definice Timothy Gallweye, autora metodiky Inner Game a spoluzakladatele moderního koučinku.

V = P – i. Výkon rovná se potenciál mínus interference (rušivé vlivy/bariéry). Co se dá dělat, pokud není výkon dostatečný? Tradiční metody říkají: „Je třeba zvýšit potenciál (P), dodejme know-how, dovednosti a pracujme na pozitivních postojích.“ Tento přístup bohužel často vede k tomu, že se lidé ve firmách cítí přeškoleni a přitom nejsou úspěšnější. Nové poznatky většinou plně nevyužívají. Kouč naproti tomu říká: „Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Jediné, co musíme, je snížit bariéry, které nám brání využít naplno naše know-how, zkušenosti a vnitřní moudrost.

Na rozdíl od práce v roli trenéra, či konzultanta, kdy mohu nabízet klientům ověřené postupy, v roli kouče lidem neradím, jak mají věci dělat, ale dobře volenými otázkami ke zvýšení uvědomění, podporou sebedůvěry a posilováním odvahy k volbě a převzetí odpovědnosti je vedu k tomu, aby si sami našli to nejlepší řešení pro ně a vzali svůj život do svých rukou.

Ve srovnání s jinými kouči, díky mé specializaci v oblasti Inner Game, pracuji více s konkrétní zkušeností klienta, kterého často žádám o co nejpřesnější pozorování situace, svého jednání i jednání druhých v návaznosti na oblast žádané změny. Mám praxí ověřeno, že přesné, nehodnotící pozorování umožní klientům obnovit/zvýšit jejich schopnost přirozeného (a často nevědomého) učení se a tím dosahovat spontánní změny kýženým směrem. Často mi klienti následně sdělují, že se cíle změny podařilo „jaksi samo od sebe“ dosáhnout J. Je také obvyklé, že takový koučovací projekt je mnohem kratší, než bylo zpočátku plánováno a můžeme se tak buď věnovat jiným tématům, nebo dalším klientům v rámci společnosti.

V případě, že pracuji s týmem je můj přístup a metodika v podstatě stejná, jen pro větší skupiny (nad 10 osob) spolupracuji ještě s kolegou. Principy a nástroje Inner Game jsou vysoce účinné obzvláště v situacích, kdy tým kromě svého úkolu řeší ještě interní problémy s efektivitou spolupráce.

 

Jaký jsem člověk?

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006