Psychoterapie není jen gauč nebo křeslo

Co to vlastně psychoterapie je?

Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince.

Důležité je vědět, že to je klient, který určuje, kam až se v rámci procesu chce v danou chvíli dostat. Není to tak, že by terapeut klienta nutil či manipuloval do témat a oblastí, na které klient není připraven.

Psychoterapie dávno neprobíhá jen na křesle či na pohovce, jak je často prezentováno ve filmech a seriálech.

Vedle, řekněme, více klasických směrů, existuje množství přístupů integrujících více oblastí na rovině bio-psycho-socio a spirituálního pojetí komplexního zdraví.

Existuje obrovské množství směrů psychoterapie

Vedle, řekněme více klasických směrů, jako je Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), více zaměřené na chování a pochopení spouštěčů tohoto chování, hlubinných směrů jako je psychoanalýza a analytická psychologie, které krom výše uvedeného hledají také hlubší, nevědomé příčiny obtíží klienta, přes směry orientované na procesy „tady a teď“.

Existuje také mnoho směrů, které s psychickým prostředím pracují nepřímo.

Jedná se o přístupy orientované na tělo, jako je „body terapie“ či taneční, pohybová terapie.

No alt text provided for this image

Arteterapie, která nenásilně nechává klienty relaxovat a probouzet vnitřní kreativitu a tím se dostávat k nepoznaným či dávno zapomenutým částem sebe sama.

Muzikoterapie, při které se využívá hudby (živé i reprodukované) nebo hudebních elementů k terapeutickým účelům.

Imaginace, probouzející vnitřní symbolický svět a propojující jeho sdělení s naším vědomím prožíváním.

Odborně vedené skupinové i individuální workshopy výše uvedených směrů jsou velmi účinným doplňkem na cestě ke spokojenému týmu a vytvoření Well Being pracovního prostředí.

Co je vhodné zrovna pro mě či pro můj tým?

Zorientovat se ve všech směrech a vybrat si ten vhodný právě pro mou cestu, je pro laika nelehký úkol. Je ale možné zmapovat si terén na krátké konzultaci s odborníkem, který se v dané problematice orientuje a poté se rozhodnout, který směr by mohl pomoci právě mně.

Tyto konzultace jsou velmi oblíbenou a přínosnou aktivitou při Dnech zdraví ve firmách.

No alt text provided for this image

Zdraví není digitální – buď jsem zdravý, nebo jsem nemocný. Skutečné, vyvážené zdraví je velmi komplexní proces, který by měl být každodenní součástí našich vědomých životů na cestě k rovnováze jejich prožívání.

Při hledání rovnováhy – be balanced – chceme být spolehlivými průvodci.

Více o našem přístupu a službách se dozvíte zde: www.bebalanced.cz

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006