Ing. Jiří Lisý

psychoterapeut, kouč, mentor 

tel.: 777 695 368 | mail: [email protected]

Proč ke mně přijít na konzultaci?

Jaký je můj přístup?

Při práci s klienty vždy kladu velký důraz na individuální přístup a jedinečný životní příběh a jeho východiska u každého klienta. Žádná teoretická metoda není univerzální a každému vyhovuje zcela jiná přístup. Navíc každý jsme úplně jiní, jinak vnímáme okolní svět a jinak prožíváme životní situace.

Dbám na striktní oddělení koučinku, mentoringu a psychoterapie. Každá z těchto disciplín má své přednosti, ale neměly se používat bez rozmyslu, či dokonce je nevhodně kombinovat. Při své práci vycházím z etického kodexu Mezinárodní koučinkové federace (ICF) a také z kodexu Evropské asociace psychoterapeutů (EAP)

Jak sezení se mnou probíhají a z čeho vycházím u psychoterapie?

V psychoterapii je mým největším základem analytická psychologie, v rámci které se s klienty snažíme přijít na příčinu jejich potíží, které jsou mnohdy ukryty a zamknuty velmi hluboko. Nicméně, je-li to vhodné, kombinuji metody také s kognitivně- behaviorálním přístupem, který se učí zacházet se symptomy nesnází.

Rád pracuji se symboly, které nás v životě doprovázejí a mohou nám pomáhat se lépe orientovat, pokud porozumíme jejich smyslu.

Často se symboly objevují ve snech, o kterých se s klienty moc rád bavím. Velká symbolika je přítomna v pohádkách, mytologii i soudobých filmech. Moc rád také využívám symboliku přítomnou v přírodě a přírodních scenériích. Cokoliv přitáhne klientovu pozornost, má většinou nějaký smysl a může se stát orientačním bodem i při zdánlivě bezvýchodných situacích.

Vedle teoretického základu, neustálé sebezkušenosti a dalšího vzdělávání se v oboru psychoterapie se opírám také o své bohaté osobní zkušenosti, které jsem na své životní pouti zatím načerpal a které mi také dovolují více chápat a cítit životní situace mých klientů.

Jak sezení se mnou probíhají a z čeho vycházím u koučinku?

Při koučinku vycházím z osvědčené metody zakladatele moderního koučinku sira Johna Withmora a jeho struktury GROW. Následně volíme vhodnou strategii dle potřeb a cíle, na které se chce klient zaměřit, např. filosofii a nástroje metody Inner Game Tima Gallweye.

Při mentoringu využívám především svých bohatých profesních zkušeností a také některých teoretických základů.

Obecně se v oblasti koučinku a mentoringu s klienty snažíme především definovat a konkretizovat jejich cíl, ke kterému se klienti dostávají. Na cestě ke splnění cíle se potkáváme 5 – 10x v rámci předem dohodnuté časové periody. Více o koučinku a mentoringu čtěte zde.

Více o mně se dočtete na tomto odkazu.

Kde sezení se mnou probíhají?

Sezení se mnou probíhají buď v klidném prostředí Libockého dvora, nebo při procházkách či běhu v Divoké Šárce nebo v oboře Hvězda.

V případě koučinku a mentoringu mohu dorazit také do místa působení klienta.

Mám ale také zkušenosti s prací přes skype i přes telefon.

 

Z mých článků:

Co je to symbol a symbolický život?

Syndrom vyhoření – proč jeho léčba není jednoduchá jako u chřipky?

🔥JAK NA SYNDROM VYHOŘENÍ🔥

VZTAH MEZI ROZVAHOU ÚČETNÍ A ROZVAHOU ŽIVOTNÍ

Jde vůbec dávat dohromady něco tak nudného, povrchního a materiálního, jako je základní účetní výkaz, s něčím tak bohatým a hlubokým jako je život?
Pro ty, co s účetní rozvahou nikdy nepřišli do styku, v následujícím odstavci stručně objasním, o co jde. Ti z Vás co to víte, prosím o trpělivost, či doporučuji následující odstavec přeskočit.
VÍCE ZDE ….

 

 

MUSÍM NEBO CHCI

NEVIDĚT VLASTNÍ STÍN

Ve své praxi jsem se zatím nesetkal s nikým, kdo by chtěl být plánovitě zlý nebo špatný. Naopak, většina lidí, se kterými se setkávám, mají ty nejlepší úmysly a snaží se být na své okolí hodní, dobří, poctivý – zkrátka, myslí to dobře. Jen se někdy stane, že to okolí nedokáže pochopit, ocenit, vidět. A přitom, pokud by se to tomu okolí podařilo vidět to tak, jak je to myšleno, nebyl by v podstatě prostor pro konflikty, hádky a nepohodou.

VÍCE ZDE ……

 

KDYŽ SE MI NĚCO NELÍBÍ – CO MI TO MŮŽE ŘÍKAT?

 

Když manažer nestíhá

Hektická činnost versus efektivní práce

Rodičovská dovolená jako možnost transformace pro muže

Jak se z chlapců stávali muži a jak můžeme být muži dnes?

„10 zaručených tipů pro spokojený život“ aneb proč mají metody zaměřené na změny chování své limity?

Komplex – co to vlastně je a jak funguje?

Co je to Archetyp?

Mužský a ženský princip a jejich zdánlivá proměna

Psychoterapie – nesmysl pro slabochy nebo důležitá součást života?

Strach. Dobrý sluha ale zlý pán.

Zlatá klec a hrnečku vař!

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006