Jak cvičit správně Vojtovu metodu

Jak cvičit správně Vojtovu metodu

Správné cvičení Vojtovy metody má několik zásad. Často se setkávám s polovičatou variantou vojtovky, která k ničemu nevede. Cvičení musí být především cílené. Je tedy nutné stanovit hlavní problém a ten ovlivňovat a sledovat. Problém se stanoví na základě vyšetření a vybere se vhodný cvik a jeho varianta, která bude fungovat nejlépe.
Cvičením chceme vyvolat žádoucí reakci – zapojení svalů. Třeba to může být zapojení břišních svalů, opora o ruku, či napřímení a rotace páteře. A to musíme při cvičení sledovat. Necvičíme tedy na čas, jak se to často dělá, ale na reakce. V rámci jednoho zacvičení bychom měli sledovat alespoň tři reakce, tedy že dítě žádoucí pohyb provede třikrát. Záleží samozřejmě na stavu a věku dítěte. Pokud je dítě malé, cvičíme méně, u větších je nutné naopak cvičit víc reakcí a každou stranu zopakovat. Když s cvičením začínáme, může být prvním cílem jen to, aby rodič uměl dítě do pozice dobře a komfortně nastavit a udržet.
Dále je nutné cvičení obměňovat a nesetrvávat u jednoho cviku. Často se setkávám s tím, že ještě v šestém, sedmém měsíci se stále cvičí poloha na zádech a žádná další. Pokud se cvičí cíleně a správně, cvik vždy přinese určitý efekt a dál už ho dítě zvládá dobře, takže mu moc benefitů nepřináší a je potřeba cvičit něco jiného, jinou funkci a jinou svalovou souhru. Cvik by se tedy měl obměnit, alespoň co se úchopů týká alespoň 1x za dva týdny. Případně ke stávajícímu přidat další.
Po cvičení je dobré sledovat, zda došlo ke zlepšení. Pokud třeba dítě nepase dobře hříbata, resp. nemá dobrou oporu o ruce vleže na břiše, po cvičení by se mělo opírat lépe. Nebo pokud neotáčí hlavičku na jednu stranu, hned po cvičení by měla být rotace o něco volnější.
Cvičit je potřeba čtyřikrát denně. To je poměrně náročné a je nutno začít už brzo ráno, aby se to do večera stihlo. Večer již bývá dítě unavené a cvičení bývá méně kvalitní.
Cvičení je nutné kontrolovat fyzioterapeutem v začátcích ideálně po cca.3 dnech, maximálně po týdnu, později může stačit po dvou týdnech. Není možné nechat rodiče s dítětem bez kontroly cvičení třeba měsíc, především v začátcích. Už po pár dnech rodič většinou znejistí, zda cvičí správně.
Cvičení Vojtovou metodou by tedy mělo být cílené a vedené. Není možné cvičit podle knížky, či jen slepě držet polohu a počítat čas.
Aby dítě cvičení lépe zvládalo, je dobré s dítětem komunikovat. Na začátku mu vysvětlit, že se bude cvičit a proč. Během cvičení se osvědčuje dítěti říkat říkanky klidným a příjemným hlasem. A na konci dítě informovat, že cvičení skončilo, pochválit ho a ujistit ho o vaší lásce. Není dobré cvičení přerušovat utěšováním, litováním a omlouváním se. Je potřeba si vytvořit postoj, že víte, že cvičení je potřebné a dobré, že dítěti pomáháte budovat kvalitní základy, které bude využívat po celý život. Někdy je holt potřeba vykonat práci, která není komfortní, abychom se dostali dál.

Predilekce hlavičky u miminka aneb proč se kouká stále jen na jednu stranu?

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006