Proč jsme REHABILITACE? Protože jsme komplexní!

Pojem rehabilitace vnímáme ve smyslu tzv. rehábky, tedy cvičení, masáže, elektroléčba a další. Rehabilitovat ale v překladu z latiny znamená „znovu uschopnit“ a to v mnoha směrech, nejen fyzicky. Rehabilitace se pak rozděluje na jednotlivá odvětví. Léčba fyzického těla, tedy to je právě ta rehábka, kterou často máme z dětství zažitou, jako něco nepříjemného, kam jsme chodili kvůli křivým zádům, kde nás nutili několikrát denně cvičit nápravná cvičení a spát na tvrdé zemi, je jen jednou ze součástí. Další složky jsou psychologická, sociální či pracovní rehabilitace. Prostě se jedná o přístup, ve kterém se setkávají různé odbornosti s cílem dosáhnout plného zdraví pacienta, znovuzačlenění do společnosti a uschopnění práce. Proto jsme zvolili název rehabilitace, i když riskujeme, že budeme vnímáni jako „rehábka“. Jsme ale rehabilitací v plném významu. Spojujeme u nás špičkovou fyzioterapii, která velmi efektivně řeší bolesti a fyzická omezení, psychoterapii, která jde do hloubky problémů tak, aby se člověk netočil cyklicky v kruhu podobných obtíží a koučink, který pomůže v oblasti pracovního úspěchu. Celý tento proces může zahrnovat dospělé, sportovce a děti. U dětí máme k dispozici fyzioterapii, pedagogicko-psychologickou poradnu, poradenství v oblasti rodičovství a výchovy. Tento komplexní přístup má význam hlavně při řešení všech dys- poruch, které zahrnují vždy mix obtíží fyzických, psychických a z toho vyplývajících potíží ve škole a společnosti.

V komplexním přístupu jdeme ale dál a ještě nekončíme. Nabízíme pomoc a péči pro celou rodinu v kterémkoli údobí života. Staráme se o všechny od miminek po seniory. Poskytujeme podporu i v celém období těhotenství, porodu a šestinedělí. A záleží nám i na rovnováze mezi prací a volným časem, proto se postaráme a zabavíme Vaše děti, když potřebujete věnovat svůj čas i sobě či práci. Uvědomujeme si, že nelze duši a tělo rozdělit, protože když je dobře na duši, je i dobře na těle a obráceně.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006