DVOULETÝ KURS ARCHETYPOVÉ ASTROLOGIE s Petrem Lisým v prostorách Be Balanced

ucelené informace na webu archetypova-astrologie.cz

První setkání 9. 3. v 18.00 hodin
Přihlašujte se prosím bez otálení, možnost podat přihlášku se uzavírá 6. 3. 2022 na e-mailu: [email protected]

POPIS KURSU

Cílem kursu je zprostředkovat účastníkům základní penzum znalostí a dovedností, jež jsou nezbytné k tomu, aby se mohli vydat na cestu samostatného astropsychologického zkoumání a praxe. Jedná se především o předání komplexní sady základních informací a nástrojů pro výklad osobního horoskopu (radix) a porozumění principům individuálních vývojových cyklů (tranzity, progrese). Součástí kursu je i nástin klíčových témat vztahové a kolektivní astrologie.

Svým obsahem, koncepcí a textovými materiály tento kurs čerpá především z kursu psychologické astrologie „Sagittarius“, k jehož adaptaci obdržel lektor laskavý souhlas od jeho autora Rudolfa Starého. Vedle práce R. Starého, který je klíčovou osobností, jež se zasloužila o uvedení jungovské astrologie do ČR, čerpá kurs z poznatků humanistické astrologie (Dane Rudhyar) a psychologické astrologie (Liz Greeneová, Stephen Arroyo, Markus Jehle a mnozí další). Výjimečným rysem tohoto kursu je zahrnutí kalifornské školy archetypové astrologie a kosmologie, reprezentované prací autorů jako Richard Tarnas a Keiron Le Grice. Psychologický kontext kursu představuje individuační nauka C. G. Junga a transpersonální psychologie Stanislava Grofa. Pokud jde o společenské ukotvení, kurs se ve svých východiscích se vší rozhodností hlásí k ideovému odkazu Václava Havla. Obrysy svého přístupu nastínil lektor ve své knize „Archetypová astrologie“ (Carpe Momentum, 2017).

 

STRUKTURA KURSU

Kurs sestává ze čtyř modulů, jež jsou rozděleny do dvou samostatných částí. Absolvování Modulu I je nutným předpokladem pro možnost přihlásit se do prezenční části kursu (Moduly II-IV).

1) Modul I (elektronicky) – Astrologické archetypy
Teno modul sestává z deseti videopřednášek prezentujících základní astropsychologické archetypy. Jeho absolvování probíhá formou samostudia a nevyžaduje předchozí zkušenost s astrologií.
Absolvování Modulu I je nutnou podmínkou pro přihlášení se do návazné prezenční časti kurzu, tvořené Moduly II-IV. Této podmínce lze dostát zakoupením celého cyklu dle dispozic zde (cena 3200 Kč, videopřednášky vám budou po úhradě zaslány dle vzájemné mailové dohody).

2) Modul II-IV (prezenčně) – je nutna závazná přihláška
Modul II – Filosofické a technické základy archetypové astrologie (jaro 2022) sestává ze sedmi přednášek, jejichž témata a data jsou k nalezení zde. Cena: 7 000,- Kč. Přednášky budou probíhat v pražském centru Be Balanced. (V krajním případě, pokud by pandemická opatření či nemoc lektora znemožnily prezenční konání přednášky v daném termínu, by tato přednáška byla nahrazena elektronicky.)
Modul III – Základy individuální a vztahové astrologie (podzim 2022) sestává z osmi přednášek, jejichž témata jsou k nalezení zde.
Modul IV – Astrologie kolektivity a syntéza horoskopu (jaro 2023) sestává z osmi přednášek, jejichž témata jsou k nalezení zde.

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO PREZENČNÍ ČÁSTI KURSU (MODULY II-IV)

Pokud máte zájem přihlásit se do prezenční části kursu, napište prosím v tomto smyslu na níže uvedenou e-mailovou adresu. Vedle absolvování videokursu „Astrologické archetypy“ (Modul I) je pro přijetí do kursu třeba absolvovat vstupní pohovor (cca 30 minut), na jehož datu a formě se následně domluvíme. Děkuji.

Druhou podmínkou je úhrada platby, jež za Modul II (jaro 2022) činí 7 000,- Kč (bankovní údaje obdržíte po dohodě e-mailem). Platby za následné moduly budou splatné vždy po ukončení předchozího. Přihlášení se do kursu předpokládá, že účastník přijímá závazek zúčastnit se všech tří modulů.

Přihlašujte se prosím bez otálení, možnost podat přihlášku se uzavírá 22. 2. 2022.

Přihlašovat se tedy můžete na e-mailu: [email protected]

 

PROSÍME O DODRŽENÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006