Kompenzační cvičení – co to je a proč je důležité jej provádět, obzvláště v dnešní době?

 

Kompenzační cvičení – co to je

a proč je důležité jej provádět, obzvláště v dnešní době?

Pojem Kompenzační cvičení není mezi veřejností stále ještě příliš zažitý. Zjednodušeně řečeno se jedná o soubor uvolňovacích, protahovacích (strečink) a posilovacích cviků, které mají za úkol „něco“ kompenzovat=vyrovnávat. Nejčastěji kompenzujeme nadměrnou nebo jednostrannou zátěž, ať už pracovní nebo sportovní, dále nedostatek pohybu, sedavý způsob života nebo vadné držení těla.

V dnešní době, kdy většina z nás tráví několik hodin denně v sedě u počítače s vyhrbenými zády a vysunutou hlavou, pod tlakem a ve stresu, kdy nemáme dostatek času nebo energie na přirozený pohyb, stoupá procento lidí s bolestmi pohybového aparátu. Mezi nejčastější funkční, tedy vratné poruchy, patří např. svalové dysbalance, což je stav, kdy je narušena rovnováha mezi svaly, které plní vzájemně opačnou funkci. Tzn., že je narušena spolupráce např. mezi svaly, které ohýbají kolenní kloub a které ho naopak narovnávají. V tomto případě se ohybače kolena zkracují, zvyšuje se jejich napětí a díky tomu brání natahovačům kolene správně a efektivně pracovat a ty začnou ochabovat.  Funkční poruchy se k naší smůle mohou dále řetězit a díky tomu jeden malý nedostatek může narušit fungování celého našeho těla a už máme zaděláno na vadné držení těla, přetěžování určitých partií, ochabování těch druhých a následně se po nějaké době většinou objeví bolest. Přitom je velice časté, že místo, které bolí, není prvotní příčinou bolesti, ale porucha se v tomto místě pouze projeví. Je tedy potřeba s tělem pracovat komplexně. V této fázi je ještě čas s tím něco udělat. Dlouhodobě neřešené funkční poruchy však způsobují strukturální změny, které jsou nevratné. V takových případech už nás jen cvičení nezachrání.

Bohužel, poruchy pohybového aparátu se netýkají jen dospělých, ale i dětí, a to už od nejútlejšího věku. Největší zlom však často nastává při nástupu do školy. Děti tráví spoustu času v lavicích, nosí těžké tašky, často jsou z nejrůznějších důvodů uvolňovány z hodin tělesné výchovy, byť by naopak potřebovaly pravidelnou fyzickou aktivitu, rozvíjet všestranné pohybové schopnosti a dovednosti a svůj volný čas mnohdy tráví s mobilem nebo tabletem v ruce. Proti technologizaci doby nic moc nezmůžeme. Pokud dnes totiž někdo nepoužívá chytrý telefon, není aktivní na sociálních sítích, kolikrát jako by nebyl. Zkuste se někdy rozhlédnout po tramvaji nebo na autobusové zastávce. Kolik lidí/dětí drží v ruce elektroniku, kolik lidí sedí nepřirozeně zhroucených v sedadle nebo s nohama křížem? Dnešní sedavý a inaktivní způsob života lze ale kompenzovat i na takových místech jako je právě veřejná městská doprava, při čekání ve frontě, cestou do práce, v práci nebo doma u televize.

Další nejčastěji zatěžovanou skupinou jsou sportující osoby s nadměrnou nebo jednostrannou zátěží. Málokdo dnes věnuje dostatek času přirozenému pohybu nebo sportu jen na rekreační úrovni. Sport je dnes business a vyžaduje výborné výsledky. S tím je spojený dril, obětování, určitá dávka stresu, někdy navzdory přirozenu a rozumu.  Každé takovéto přetěžování, pokud není správně kompenzováno, se někde dříve nebo později projeví. Proto je potřeba ho kompenzovat průběžně, nejlépe preventivně. Většina sportů dle svého charakteru přetěžuje určité segmenty těla. Čím častější a intenzivnější trénink a čím mladší jedinci, tím důležitější je zařazování kompenzačních cvičení. I když už dnes mnohem více vnímáme nezbytnost vyrovnávat, stále ještě není kompenzačním cvičením přikládána patřičná důležitost.  Proto nabízíme u nás v centru možnost skupinových cvičení a kurzů (Zdravotně) Kompenzačních cvičení pro děti i dospělé. Cvičení jsou tedy vhodná i pro starší školáky, kteří trpí vadným držením těla, nemají dostatek přirozeného pohybu nebo jsou naopak přetěžováni z důvodu provozování sportu na vrcholové/závodní úrovni.

Přijďte se k nám do centra uvolnit, protáhnout a posílit své svaly. Vaše tělo vám to vrátí spokojeným životem bez bolestí. Nalezněte fyzickou i psychickou rovnováhu.  Minimálně si odnesete dobrý pocit a nespočet zajímavých informací a tipů, jak pracovat se svým tělem.

 

Lucie Parmová