Když manažer nestíhá

Když manažer nestíhá

Zažili jste někdy pocit, že se bez Vás nic nepohne? Že musíte udělat vše sami, nikdo neudělá nic bez chyb a že byste se potřebovali naklonovat? A máte manažerskou pozici, nebo jste majitelem firmy?

Možná je načase se na chvíli zastavit a podívat se, jestli není někde něco špatně tam, kde to můžete změnit právě a jenom vy. Že to nejde se na chvíli zastavit, protože byste nestihli to, co máte všechno udělat..?

Asi všichni známe různé příběhy, které hezky symbolizují výše uvedený stav. Mně se v poslední době líbí ten o sekáči trávy. Musí kosit velkou louku. Jede kolem něho sedlák a říká –když si nabrousíš kosu, budeš mít louku posečenou 2x rychleji. Sekáč se ani nezastaví a jen v potu tváře odvětí: „Nemám na takové věci čas, musím kosit!“.

Spousta manažerů je do manažerské pozice dosazena proto, že jsou nejlepšími ve svém oboru v týmu specialistů. Mnoho z nich se ani své specializace nechce vzdát a raději by zůstala na stejné pozici a nedělal další krok v kariéře. Podobná paralela je s majiteli firem, kteří začali v malém sami a jsou zvyklí, že vždy všechno sami dělali. Mají svůj zaběhnutý systém, který jim funguje a který nechtějí měnit. Pokud se ale firma rozroste, velmi často se dostanou do situace, která je dlouhodobě neudržitelná.

V obou případech je velmi těžké pochopit, že se změnou pozice ze specialisty na manažera a z podnikatele na majitele firmy s více zaměstnanci, je potřeba změnit zásadně také styl práce. Je pravda, že to novým podřízeným půjde ze začátku hůř a pomaleji, ale pokud se na chvíli nezastavíte a nenastavíte fungování Vašeho týmu, i když za cenu krátkodobého zastavení se v procesu, vystavujete se několika rizikům:

  • Nelze dlouhodobě zůstat sedět na dvou židlích. Je to neefektivní pro vás, pro tým i pro firmu.
  • Váš tým se nikdy nestane autonomním a dobře fungujícím, když vy zůstanete solitérem, který vše a za všechny vyřeší nejlépe.
  • Brzy se dostaví demotivace vašich klíčových podřízených/zaměstnanců, kteří nemají kam růst.
  • Brzy vyhoříte hlavně vy.

Je důležité si především říct, jestli vy a vaši podřízení/zaměstnanci jste a chcete být týmem a pracovat týmově. Zdá se to znít banálně, ale opak je pravdou. Spousta týmů pracuje velmi neefektivně, protože jednotliví členové týmu nedokázali změnit své fungování z individuálního na týmové. A nutné je to především u manažera a leadra týmu.

Dále je potřeba si ujasnit, jestli máte jako tým společný cíl a pokud ano, jestli mu všichni rozumíte stejně.

Je nutné si říct, jestli máte na správných pozicích správné lidi a jestli jim důvěřujete.

A pakliže jim důvěřujete, musíte to začít také dělat. Tedy delegovat část svých kompetencí a s nimi spojených rizik ale také výhod. A toto delegování musí být pokud možno transparentní, vyslovené a pochopené celým týmem.

Ze své praxe si pamatuji jeden tým, jehož manažer výše uvedené neuvedl do praxe. Celý jeho tým celý den seděl a nevěděl, co má dělat. Když onen manažer pozdě odpoledne přišel ze všech schůzek, začal rozdávat prioritní úkoly, které musely být hotové ještě ten samý den. Bylo to ještě v době, kdy přesčasy v nadnárodních korporacích byly samozřejmostí a ten tým takto fungoval relativně dlouho. Efektivita týmu byla ale velmi nízká a byla vykoupena obrovskou dávkou loajality členů týmu a především přetížením manažera. Situace nešťastná a neudržitelná pro všechny… Zažil jsem také velkou spoustu manažerů, kteří danou situaci nevydrželi zdravotně.

Bohužel ani dnes není tento způsob fungování spousty manažerů či majitelů firem výjimkou. A bohužel, řešení je především v jejich rukou. Jen je potřeba na chvíli přestat kosit a zvednout hlavu od nekonečných lánů vysoké trávy a pochopit, že na to nejsou a nesmí být sami! Z vlastní zkušenosti vím, že snadné to není, ale dlouhodobě udržitelné už vůbec ne!

Jiří Lisý

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006