Jungiánský filmový klub – Interstellar


Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. (Warner Bros. CZ)

V 60. letech 21. století má za sebou planeta Země hladomor a s ním spojené válečné konflikty. To, co však v této době potřebuje lidstvo více než ropu či jiné obnovitelné zdroje, je řešení plísně postupně devastující všechny zemědělské plodiny. Tím řešením může být zcela jiná planeta ležící na opačné straně vesmíru, ke které se otevřela v naší sluneční soustavě červí díra. Skupinka posledních schopných vědců a techniků se k této planetě, obklopené nikoli hvězdami ale černými dírami, vydává za poslední nadějí lidstva.*


Po sérii snímků zaměřených na zkoumání vnitřních vývojových potřeb  procesů žen a dívek se pustíme do jiného Vesmíru… I když jako vždy bude možné otevřít všechny roviny snímku, které budou na Filmovém klubu konstelovány.

Nolanův snímek Interstellar z roku 2014 je v dnešní době probíhající Pandemie možná ještě více současný, než v době svého vzniku. Ač snímek stále velmi mladý, viděno z perspektivy posledních téměř dvou let, doba roku 2014 zdá se být navždy dalekou minulostí. Jaké dopady a aspekty v nás probudí snímek, kde se setkává rovina vysoce intimní a lidská s rovinou kolektivní, kdy změna paradigmatu je doslova nutností přežití a nikoliv možností volby. A jak je to také se vztahem člověka, vědy a techniky? Jaká další, nejen Jungova, témata v nás snímek může probudit a probudí?

Přijďte shlédnout další snímek v rámci Filmového klubu, vyslechnout pohled jungiánsky orientovaných terapeutů a následně vytvořit unikátní prostor, kde každý pohled a prožívání mají své obohacující místo!


Cílem filmového klubu je vytvořit prostor setkávání:

nejen setkávání klasických filmových děl s myšlením založeným na konceptech analytické psychologie, ale i setkávání lidí, kteří se budou společně snažit přemýšlet a diskutovat o otázkách, která v tomto prostoru vzniknou a zároveň se budou točit kolem tématu lidské psýché.

Když vstupujeme do filmu, noříme se do imaginace. Dobrý film se podobá snu. Má však tu velkou výhodu, že není prchavý, a my se můžeme vracet k obrazům, které nás zasáhly, můžeme je sdílet, dokonce spoluprožívat tak jako žádný vlastní sen. Navíc, jak napsala Marie-Louise von Franz, příběh zprostředkovává životní model, který povzbuzuje, oživuje a nevědomě upomíná na všechny pozitivní životní možnosti. Setkání tedy také mohou mít individuační potenciál pro všechny zúčastněné.

Každé setkání bude sestávat z krátkého úvodu, po kterém bude následovat film. Po filmu a krátké pauze na jeho strávení se sejdeme k diskusi nad filmem, která bude uvedena krátkou přednáškou, v níž půjde o propojení filmu s nějakým základním pojmem jungiánské psychologie nebo o obohacení zážitku z filmu o pohledy či interpretace vedené právě z perspektivy analytické psychologie.

Úvodní témata jsou vybrána tak, abychom se dotkli základních jungiánských konceptů. Další témata mohou být také aktivně vytvářena během diskusí nad filmy.


Filmový klub vede Mgr. Michal Pacvoň, PhD.

Michal je jungiánsky orientovaný psychoterapeut, který působí v psychoterapeutickém centru Lávka a ve vlastní praxi v Emauzích. Vystudoval filosofii, od roku 2006 je ve výcviku u ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii) a od roku 2009 u IAAP (International Association for Analytical Psychology). Od roku 2009 je Michal také ve výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). V roce 2013 obhájil doktorskou práci na téma vztahu lidské psyché a techniky.

Cena: 350,- Kč**

5. 10. v 19.00 hodin

Přihlášení zde


*www.csfd.cz

** Vyčkáváme, co přinese podzim, pokud se situace bude skutečně vyvíjet bez nutnosti lockdownů, obnovíme opět také zvýhodněné členské vstupné. Děkujeme za pochopení.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006