Analýza na wattbike – už žádné bolesti kolen a zad na kole

Analýza na wattbike – už žádné bolesti kolen a zad na kole

Přístroj wattbike vznikl v roce 2000 na podnět britské cyklistické federace, která chtěla mít indoorové kolo splňující ty nejvyšší požadavky. Přesné měření výkonu, co nejrealističtější pocit z jízdy jako na silnici a komplexní analýza šlapání včetně analytických a grafických výstupů. To vše splňuje právě přístroj wattbike. Wattbike je považován za nejrychlejší a nejefektivnější cestu ke zvýšení výkonnosti na kole.
Cyklistika se může zdát, že je hlavně o vytrvalosti, psychické odolnosti a velkých objemech. Pravda, není to klasický technický sport, pokud se nejedná o horskou cyklistiku, či sjezdy, kde bez dokonalé dovednosti ovládat kolo v terénu neobstojíte. Řeč je spíše o silniční, dráhové cyklistice či cykloturistice. Ale i při ní můžeme mít techniku špatnou, což nám ubírá na výkonu a efektivitě či přináší různé bolesti, nebo dobrou, díky níž zvládneme s lehkostí a bez bolesti nahltat stovky kilometrů. Správná technika šlapání může zlepšit váš výkon, efektivitu pohybu, celkové pohodlí a učinit pro vás cyklistiku více zábavnou.
Právě o cyklistické technice většina hobby cyklistů ani neví. Ti výkonnostnější tuší a do určité míry si ji mohou i sami vylepšit. Je zde ale možnost, jak se dozvědět o tom, jak používáte vaše svaly při šlapání poměrně detailně. Vyšetřením na cyklistickém trenažéru wattbike můžete získat mnoho cenných informací. Dozvíte se, zda používáte vaše nohy symetricky, tedy jestli šlapete stejnou silou pravou a levou nohou. Dále vidíte, jakým způsobem je rozložená síla v rámci jedné otáčky. Kromě dokonalé souhry zapojených svalů, je snahou každého cyklisty/závodníka, co nejefektivnější přenos vynaložené energie šlapání do výsledného kruhového pohybu dolních končetin. Výsledná síla působící na pedál je nejlépe využita tehdy, pokud působí neustále ve směru tečny ke kruhové dráze pohybu pedálu (Obrázek 2). V takovém případě působí na největším rameni a dává největší kroutící moment. Každé vychýlení výsledné síly od ideálního směru znamená pro cyklistu vždy horší využití vynaložené energie. Na výstupu z wattbike vám toto rozložení sil ukazuje křivka. Přímo při šlapání tedy vidíte, jak síly rozkládáte a dle toho můžete šlapání upravovat tak, abyste dosáhli optimálního tvaru křivky, tedy optimální techniky.

Obrázek 1: Radiální cyklický krok (Kračmar a klinika komplexní rehabilitace Monada, 2005)

 

 

 

 

 

Další důležitou informací je, v jakém úhlu zabíráte nejvíc. Po kruhu totiž není možné působit stejnou silou, je prostě jeden okamžik, ve kterém tlačíte do pedálů nejvíc. I zde je stanoven optimální úhel, do kterého bychom se měli dostat. Vhodným nastavením posedu a nácvikem správné techniky šlapání se snažíme docílit co nejefektivnějšího zapojení jednotlivých svalů a minimalizací dynamiky cyklistického cyklu v přechodových fázích záběru. Pro názornost si můžeme ukázat grafické znázornění efektivity jednotlivých cyklů u začínajícího (Obrázek 3), pokročilého (Obrázek 4) a elitního cyklisty (Obrázek 5). „Osmičkový“ tvar poukazuje na velké rezervy a naším cílem by mělo být se co nejvíce přiblížit tvaru „válce“, který je charakteristický pro profesionální závodníky na kole.

Obrázek 2: Výsledný graf začínajícího/ pokročilého a elitního cyklisty (Šindelářová, 2016)

A dále se můžete dozvědět, jakou máte kadenci otáčení, průměrného, maximálního a aktuálního wattového výkonu, hodnoty wattů na kilogram a další. Samozřejmě nechybí informace o srdeční frekvenci, ujeté imaginární vzdálenosti a rychlosti. Veškerá analýza jak reálných dat, tak prohlížení výsledků je zobrazena na displeji. Podrobnější informace ale můžete vidět při přenosu na počítač, u nás i na plátno. Tedy šlapete a před sebou máte obrázek, jak právě aktuálně rozkládáte sílu při točení. Máte tedy okamžitou zpětnou vazbu a můžete působící síly korigovat směrem do optimální podoby.
Jak je patrné z odstavců výše, cyklistický trenažer wattbike má široké pole působnosti a lze jej využít pro všechny výkonností skupiny cyklistů. Přijďte k nám do centra BeBalanced a zjistěte, kde máte rezervy právě vy! https://www.bebalanced.cz/services/cyklo_analyza/

Mgr. Petr Soukup, Mgr. Dagmar Lisá

 

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006