Akrální koaktivační terapie

 

Akrální koaktivační terapie (ACT) vychází ze základních myšlenek konceptu vzpěrných cvičení fyzioterapeutky Roswithy Brunkow. Tento fyzioterapeutický přístup v České republice rozpracovala PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D, která je autorkou metody ACT a od roku 2000 ji dále rozvíjí. ACT je založena na neurofyziologickém podkladě a základem terapie je opora o akra končetiny, tzv. vzpěr o kořeny dlaní a o paty. Díky tomu dochází v těle k napřímení páteře a aktivaci správných svalových souher.

V terapii využíváme manuálních (exteroceptivních) technik a aktivního cvičení. Cílem je nastimulovat svalové skupiny, které jsou oslabené a naopak utlumit ty, které jsou přetížené. Při cvičení se využívají pozice, které vychází z fyziologického motorického vývoje dětí. Důraz je kladen na přesné nastavení opory nohy a ruky. Podélnou a příčnou klenbu běžně popisujeme na chodidle, ale můžeme ji aktivovat i na ruce. Opora o akrum může být reálná nebo pouze v představě, záleží na konkrétní pozici.

Cílem ACT je:

  • napřímení a stabilizace páteře
  • mobilizace páteře a kloubů končetin
  • posílení svalů
  • prevence a terapie obtíží pohybového aparátu
  • fixace nových pohybových vzorů a zlepšení kondice klienta

Pro koho je metoda ACT vhodná?

ACT má široké využití jak na poli medicíny, tak i ve fitness a sportu. Cvičit mohou dospělí i děti bez omezení věku.

Využívá se při bolestech pohybového aparátu, pooperačních a poúrazových stavů, degenerativních onemocněních a svalových dysbalancí. Dále pak také u neurologických pacientů (cévní mozkové příhody, periferní parézy, poranění míchy), po operacích zad, při řešení plochonoží a vbočených palců nebo po operacích kloubů.

Dále má své místo u žen v těhotenství a po porodu, při řešení inkontinence, dysfunkcí pánevního dna nebo funkční sterility. Pozice z ACT můžeme využít v rámci funkčního a kondičního tréninku, obohatit o různé pomůcky (gymnastický míč, overball, závěsný systém) nebo v rámci automobilizace a strečinku. Ve sportu ACT zastává roli kompenzačního cvičení s cílem zlepšení síly, koordinace, techniky a výkonu sportovce.

U dětských pacientů se nejčastěji řeší plochonoží, vadné držení těla a skoliózy. Využít ACT můžeme ale i u dětí s dětskou mozkovou obrnou.

Výsledku se dosahuje pomocí motorického učení, tréninku a repetitivního opakování pohybových vzorů. Terapie je individuálně šitá na míru konkrétnímu klientovi dle jeho potřeb. Dovednosti z cvičení jsou postupně převedeny do běžného denního režimu a tím dochází ke zvýšení efektu terapie.

 

autorkou textu je Mgr. Daniela Janáková, fyzioterapeutka Be Balanced

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006