Už je mi půl roku aneb mámo, táto, já už se přesouvám!

Psychomotorický vývoj v 7.-9.měsíci: Už je mi půl roku aneb mámo, táto, já už se přesouvám! 1.díl

V tomto období děti zúročí všechny dovednosti, které se naučily v předchozím období a začnou objevovat prostor nad sebou, vzpřimují se do vertikály a díky velké touze dosáhnout na hračky mimo dosah se začnou pohybovat vpřed lezením.

7 měsíců
Dítě, které ovládá otočku na bříško, tráví pak nejvíce času právě v této pozici, neboť mu umožňuje lepší rozhled a start do dalšího vzpřimování. Učí se na břiše pivotovat za hračkou. Takto nazýváme dovednost, kdy se točí okolo osy pupku jako hodiny a překládá ruce, které tak vydatně posiluje a trénuje zkřížený pohyb končetin, který bude potřebovat v lezení a chůzi. Postupně zvládne i otočku zpět na záda, kde tráví spíše čas odpočinku nebo si hraje s hračkami. V sedmi měsících je souhra trupového svalstva natolik vytrénovaná, že si dítě na zádech zvládne strčit prsty nohou do pusy.

7,5 měsíce
V tomto období nadále sílí zájem dítěte o hračku, samotný úchop hračky je doprovázen asociovanými souhyby jazyka, nohou, dítě často zvýšeně sliní, což je projevem toho, že chce dítě daný objekt ochutnat, případně sníst. Opora o lokty je již tak dokonalá, že je dítě schopné se přitáhnout dopředu. Trup při tom přitáhne dopředu pomocí jen jedné ruky, která se pravidelně střídá s druhou, nohy se tohoto pohybu neúčastní, dítě je vláčí volně natažené za sebou, což připomíná pohyb tuleně, proto tento model nazýváme tulenění. U zdravého dítěte trvá toto období jen velmi krátkou dobu nebo se nevyskytne vůbec a dítě začne rovnou lézt po čtyřech, k tulenění se již nevrací.
Díky aktivní spolupráci břišního svalstva spolu se zádovým svalstvem provádí dítě otočku ze zad na bříško plynule a může ji kdykoliv v jejím průběhu zastavit nebo změnit směr a vrátit se zpět na záda, když se zmocní hračky a chce si s ní důkladněji pohrát oběma rukama. Některé děti začínají při snaze dosáhnout na vzdálenější předmět válet sudy.
Když bude dítě v poloze na boku lákáno hračkou vysoko nad ním, opře se o loket, odlehčí trup, tím zatíží zadek a stehno spodní strany a natáhne se volnou rukou pro hračku, objeví tak tzv. nízký šikmý sed. Dítě láká prostor, který nad sebou objeví a bude si chtít dosáhnout i výš a časem se vytáhne až na rozvinutou dlaň, tomu říkáme vysoký šikmý sed. K tomuto modelu patří nová schopnost ruky rozvinout se na tři paprsky a s tím přicházející dovednost uchopovat i drobnější předměty mezi palec a ukazováček. Tento pinzetový úchop je výrazem emoční zralosti a proto jej můžeme vidět i u dětí, které mají motorické problémy a cesta k šikmému sedu je u nich více či méně zablokovaná.

Fyzioterapie pro novorozence, kojence a batolata