Léčíme KISS SYNDROM u dětí!

Léčíme KISS SYNDROM u dětí!

KISS SYNDROM je soubor symptomů, které mají příčinu v blokádě hlavových kloubů (horní část krční páteře).

Tato blokáda vznikla v rámci nitroděložního vývoje či při nebo krátce po porodu. Nejčastěji ale během porodu. K této blokádě může dojít často při porodu Císařským řezem (tah za hlavičku), nebo při neideálních tlacích při přirozeném porodu – nedokončená rotace hlavičky, vybavování vakuum extraktorem apod.

KISS SY se projevuje asymetrií v držení hlavičky (rotací, úklonem, záklonem) s následným rozšířením této asymetrie v držení trupu a končetin.

Děti s KISS SY jsou také dráždivější, plačtivější, trpí více na koliky a mají potíže se sáním.

Léčba Kiss syndromu:

– spočívá v uvolnění blokád, dále nedílnou součástí je cvičení a režimová opatření

– čím dříve se tyto potíže začnou řešit, tím je terapie snazší, protože na primární problém je ještě navázáno méně dalších potíží

– nicméně léčba je možná i u starších dětí či v dospělosti

Vyškoleným terapeutem v léčbě KISS SY je u nás Mgr. Dagmar Lisá.

Objednání na: 607 225 006, [email protected].

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006