CO JE HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE?

CO JE HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE?

Lidé se mě často ptají, co že to ta hlubinná psychoterapie vlastně je. Tak se to tu pokusím nastínit.

Hlubinnou psychoterapii nenajdete jako oficiální psychoterapeutický směr. Když jsem přemýšlela, jak nazvat způsob, kterým pracuji, připadal mi tento název nejvýstižnější. A to proto, že při řešení problémů, s kterými za mnou klienti přicházejí, se noříme do hloubky jejich témat a vynášíme na povrch to skryté, co volá po pozornosti a léčení.

Hlubinná psychoterapie vychází z kořenů hlubinné pychologiie (psychoanalýza, jungiánská analytická psychoterapie, individuální psychoterapie atd.), která pracuje s nevědomím, vlivem minulosti na člověka a usiluje o hluboké a trvalé změny v osobnosti klienta a jeho rozvoj.

Hlubinná psychoterapie je přirozeným výsledkem mého profesního vývoje. Mám za sebou dlouhodobé vzdělávání  v psychoanalytické psychoterapii, kde mi byla blízká vztahová větev. V posledních letech procházím procesem osobnostní proměny (tak jako většina z nás 🙂 ) a v jejich rámci jsem se vrátila k  jungiánské analytické psychoterapii, která mě zajímala kdysi na vysoké. Kruh se uzavřel, já jsem se ocitla tam, odkud jsem přišla, je to trochu jako návrat domů.

Ale i přesto, že si nesmírně cením svých psychoanalytických základů a rozvoje v jungiánské psychoterapii, nemohu říct, že bych byla absolutním zastáncem nějaké teorie nebo metody. Ve své práci se snažím být především otevřená individualitě a potřebám klienta. Zároveň ale vycházím z určitých principů, které plynou z mé podstaty a zkušenosti.

Zde jsou některé z nich:

  • prostor pro volné vyjádření klienta bez hodnocení, aby mohlo zaznít všechno důležité a často nikdy nevyřčené
  • poznávání a rozplétání systémů komplexů (jakýchsi subjektivních filtrů, přes které vnímáme svět)
  • navazování kontaktu s nevědomím (práce se sny, obrazy a jiným symb. materiálem) a integrace těchto obsahů
  • postupné otevírání prožívání
  • práce se stínem (s vlastními nepřijatelnými a potlačenými stránkami)
  • péče o zranění
  • objevování touhy, tvořivosti a síly klienta
  • sebeuskutečnění

Hlubinná psychoterapie je především o prožitku. Klient většinou přichází s nějakým trápením, kde nás prožitek bolesti nebo frustrace vede k hledání cest, jak se s ním vyrovnat. A nejde o to se trápení zbavit, ale spíše ho naplno prožít, procítit, uznat všechno, co s sebou nese, otevřít se tomu, co bylo po dlouhou dobu v nás uzavřené a potlačené. A s tímto otevřením postupně objevovat, kdo doopravdy vlastně jsme, po čem toužíme, v čem je náš smysl a co nás naplňuje. Prožitek bolesti a omezení nás nakonec vede k našim možnostem a síle…a o tom je hlubinná psychoterapie.

Mgr. Lucie Kubelíková