PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka mail: [email protected] Psycholožka a psychoterapeutka, orientována na hlubinnou psychologii, pracuje s dospělými. Profesní dráhu začala praktikem na psychosomatické klinice v Aulendorfu (SRN) a v Krizovém centru Psychiatrické kliniky VFN Praha. Dlouhodobě pak působila tamtéž v oblasti psychosomatické péče, dosud působí v ambulanci klinické psychologie a vede poradnu

Více informací
Mgr. Petra Willantová
Mgr. Petra Willantová

  Mgr. Petra Willantová psycholožka a psychoterapeutka Tel.: 792 728 551 | mail: [email protected]   “Jeskyně, do které se bojíte vstoupit, skrývá poklad, který hledáte”. To jsou slova Josepha Cambella, se kterými velmi souzním. Všichni občas čelíme situaci, která s sebou přináší výzvu – vstup do neznáma, pohled na to nepříjemné v nás a v

Více informací
Mgr. Lucia Lerchová
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová psycholožka, psychoterapeutka a kranioterapeutka mail: [email protected] Nabízí možnost terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a dospělími. Zaměřuje se  na emoční a vztahovou problematiku a na vývojové, individuační krize. Kromě individuální terapie může nabídnout také práci se sny a arteterapii. Nabízí rovněž ošetření dětí a dospělých kraniosakrální metodou.  Zajímá se o práci se specifickými

Více informací
Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. psychoterapeutka, muzikoterapeutka, lektorka tel.: 777 937 764 V terapeutické práci je pro mě důležitý co nejkomplexnější přístup, ke kterému mi pomáhají různé techniky převzaté z expresivních terapií. V psychoterpeutické praxi vycházím z hlubinného přístupu, ze zásad analytické psychologie C. G. Junga, která zahrnuje práci se sny, obrazy, imaginacemi ad. a propojuje

Více informací
PhDr. Tereza Ševčíková
PhDr. Tereza Ševčíková

  PhDr. Tereza Ševčíková psycholožka a psychoterapeutka Tel.: 725 810 870 | mail: [email protected] Zajímáte mě. Zajímají mě vaše příběhy, potřeby, úzkosti, smutky, zmatení, nálady, zranění, krize, nejistoty, snahy být “v pohodě”, víc si užívat života, rozhodnout se správně, vymanit se z vlivu rodičů, vyrovnat se s nečekanou změnou, zvládnout rozchod, začít komunikovat jinak, opustit

Více informací
MUDr. Ing. Tereza Hodycová
MUDr. Ing. Tereza Hodycová

Tereza Hodycová Lékařka, psychoterapeutka, lektorka tel.:  604 520 865 | mail: [email protected] Věnuji se psychoterapii, terapii psychických příčin onemocnění (psychosomatický přístup), konzultacím životního stylu a lektorské činnosti v oblasti psychosomatiky, zdravotní prevence, mírnění stresového přetížení. Lidské zdraví pro mě bylo vždy středem zájmu, přestože jsem na něj šla z různých stran – jako lékařka, manažerka farmaceutické

Více informací
Ing. Jiří Lisý
Ing. Jiří Lisý

Ing. Jiří Lisý psychoterapeut, kouč, mentor  tel.: 777 695 368 | mail: [email protected] Proč ke mně přijít na konzultaci? Krize a náročné životní situace Depresivní a úzkostné stavy Osobní rozvoj Mezilidské vztahy Profesní rozvoj Jaký je můj přístup? Při práci s klienty vždy kladu velký důraz na individuální přístup a jedinečný životní příběh a jeho

Více informací
Mgr. Lucie Kubelíková
Mgr. Lucie Kubelíková

Mgr. Lucie Kubelíková psychoterapeutka, klinická psycholožka tel.:  605 963 415 | mail: [email protected] Psychoterapie pro mě představuje víc, než jen profesi. Je to životní cesta na které se neustále učím. Provázení ostatních na cestě sebepoznávání a léčení mě naplňuje velkým smyslem. Ráda jsem součástí těch fascinujících procesů, v kterých se z bezmoci, bolesti smutku, zamrznutí a

Více informací