Mgr. Šárka Provazníková
Mgr. Šárka Provazníková

Celoživotně se zabývám studiem duše, tím co nám říká a kam nás vede. Rozpoznávám to, co nám říká rozum, co srdce a jak je zdravě propojovat, abychom šli životem v souladu se sebou.
V terapii se zaměřuji se na to, jak si lidé mohou zpříjemnit a zvědomit každodenní život tak, aby to nebyla taková námaha.

Více informací
PhDr. Michal Kříž
PhDr. Michal Kříž

Ve své práci používá metody a techniky terapeutické, koučovací a mediační. Mezi hlavní pilíře jeho práce s klientem se řadí především Kognitivně behaviorální terapie (KBT), Klinická hypnoterapie (hypnóza), Schematerapie, Koučink a Mediace.

Více informací
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka email: [email protected] / telefon: +420 731 172 521 Psycholožka a psychoterapeutka, orientována na hlubinnou psychologii, pracuje s dospělými. Profesní dráhu začala praktikem na psychosomatické klinice v Aulendorfu (SRN) a v Krizovém centru Psychiatrické kliniky VFN Praha. Dlouhodobě pak působila tamtéž v oblasti psychosomatické péče, dosud působí v

Více informací
Mgr. Lucia Lerchová
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová psycholožka, psychoterapeutka a kranioterapeutka mail: [email protected] Nabízí možnost terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a dospělími. Zaměřuje se  na emoční a vztahovou problematiku a na vývojové, individuační krize. Kromě individuální terapie může nabídnout také práci se sny a arteterapii. Nabízí rovněž ošetření dětí a dospělých kraniosakrální metodou.  Zajímá se o práci se specifickými

Více informací
Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. psychoterapeutka, muzikoterapeutka, lektorka tel.: 777 937 764 V terapeutické práci je pro mě důležitý co nejkomplexnější přístup, ke kterému mi pomáhají různé techniky převzaté z expresivních terapií. V psychoterpeutické praxi vycházím z hlubinného přístupu, ze zásad analytické psychologie C. G. Junga, která zahrnuje práci se sny, obrazy, imaginacemi ad. a propojuje

Více informací
PhDr. Tereza Ševčíková
PhDr. Tereza Ševčíková

  Zajímáte mě.  Zajímají mě vaše příběhy, potřeby, úzkosti, smutky, zmatení, nálady, zranění, krize, nejistoty, snahy být “v pohodě”, víc si užívat života, rozhodnout se správně, vymanit se z vlivu rodičů, vyrovnat se s nečekanou změnou, zvládnout rozchod, začít komunikovat jinak, opustit nefunkční vztah bez pocitů viny a strachu co bude dál, najít svoje místo

Více informací
MUDr. Ing. Tereza Hodycová
MUDr. Ing. Tereza Hodycová

Tereza Hodycová Lékařka, psychoterapeutka, lektorka tel.:  604 520 865 | mail: [email protected] Věnuji se psychoterapii, terapii psychických příčin onemocnění (psychosomatický přístup), konzultacím životního stylu a lektorské činnosti v oblasti psychosomatiky, zdravotní prevence, mírnění stresového přetížení. Lidské zdraví pro mě bylo vždy středem zájmu, přestože jsem na něj šla z různých stran – jako lékařka, manažerka farmaceutické

Více informací
Ing. Jiří Lisý
Ing. Jiří Lisý

Ing. Jiří Lisý psychoterapeut, kouč, mentor  tel.: 777 695 368 | mail: [email protected] Proč ke mně přijít na konzultaci? Krize a náročné životní situace Depresivní a úzkostné stavy Osobní rozvoj Mezilidské vztahy Profesní rozvoj Jaký je můj přístup? Při práci s klienty vždy kladu velký důraz na individuální přístup a jedinečný životní příběh a jeho

Více informací
Mgr. Lucie Kubelíková
Mgr. Lucie Kubelíková

Mgr. Lucie Kubelíková psychoterapeutka, klinická psycholožka tel.: 605 963 415 mail: [email protected] Psychoterapie pro mě představuje víc, než jen profesi. Je to životní cesta na které se neustále učím. Provázení ostatních na cestě sebepoznávání a léčení mě naplňuje velkým smyslem. Ráda jsem součástí těch fascinujících procesů, v kterých se z bezmoci, bolesti smutku, zamrznutí a jiných trápení

Více informací