Manuální lymfodrenáž 

 

Nejlepší fyzioterapie v Praze

 

Manuální lymfodrenáž – pomůže rozpohybovat mízu vašeho těla, pomůže odstranit odpadní látky z jeho zákoutí a vy se budete cítit lehčeji a zdravěji

Manuální lymfodrenáž je nejenom léčebná fyzikální metoda, ale i terapeutická technika, při které dochází k uvolňování a posunu lymfy v lymfatickém systému. Odstraňuje zejména otoky, které vznikají primárně – nejčastěji vrozeně – a sekundárně – následkem operace, zánětu, úrazu nebo dysfunkcí lymfatických uzlin, ale je také i metodou rehabilitační a rekondiční.

Největší výhodou manuální lymfodrenáže oproti přístrojové je možnost zacílení na daný problém. Terapeut vidí a cítí, jak tkáň a otok reaguje a tomu upraví výběr a počet opakování jednotlivých terapeutických hmatů.

Tuto službu u nás provádí Mgr. Michaela Zajíčková

Co je lymfatický systém:

Do tkání se nám neustále uvolňuje určité množství krevních bílkovin, které nemohou být zpětně odplavovány krevním řečištěm. Právě lymfatický systém slouží k jejich sběru a vrací je do krve zpět. Lymfatický oběh tedy začíná slepě téměř ve všech tkáních lidského těla a končí dvěma lymfatickými kmeny, které se napojují na žilní oběh.

Při poškození lymfatického systému či jeho zpomalené funkci dojde k tomu, že se začne lymfa v tkáních hromadit, následně vzniká otok, tzv. lymfedém. Tento otok je nebolestivý, bledý, chladný, zprvu měkký, později tuhý.

Lymfatický otok může vzniknout z těchto důvodů:

– poruchou vývoje lymfatického systému, často je dědičný a více jsou postiženy ženy
– důsledkem uzávěru nebo blokády jeho řečiště, nejčastěji díky úrazu, operaci, infekci

 

massage-1929064_640
Fyzioterapie-Bebalanced-DNS

Lymfodrenáž versus masáž:

Po nadměrném pracovním nebo taky sportovním výkonu jsou svaly ve zvýšeném napětí a podkoží je ztuhlé. Klasická nebo taky sportovní masáž svaly sice uvolní a redukuje svalový spazmus, ale lymfodrenážní masáž je účinná v odstraňování mezibuněčné tekutiny plné únavových metabolitů ze svalů a nervů. Je také účinná i při redukci nahromaděné krve z malých cév. Po aplikaci dochází také k eliminaci tekutiny v kloubních pouzdrech. Efektivita manuální lymfodrenáže je vnímaná bezprostředně po aplikaci s pocitem lehkých, volných končetin a celého těla. Nastřádané metabolity se pak uvolní ledvinami v průběhu terapie anebo po jejím skončení zvýšeným močením. Lymfodrenáž taky přispívá k revitalizaci tkaniv.

Lymfodrenáž u poúrazových stavů ke zrychlení hojení

Proč je lymfodrenáž lepší dělat manuálně:

Největší výhodou manuální lymfodrenáže oproti přístrojové, je možnost zacílení na daný problém. Terapeut vidí a cítí, jak tkáň a otok reaguje a tomu upraví výběr a počet opakování jednotlivých terapeutických hmatů. Vždy se začíná vyprázdněním-uvolněním centrálních oblastí (uzlin krku, podpaží, třísla) a následně přesouváme lymfu z koncových částí (např. od podpaží až po prsty).

 

Jak často je vhodné lymfodrenáž absolvovat?

 • Potřeba ošetření lymfodrenáží závisí na obtížích. U zdravých osob, kdy se jedná o prevenci a účelem je zlepšení detoxikace organizmu a imunity, stačí docházet 1x měsíčně.
 • U akutních stavů, například poúrazových či po operaci, je potřeba lymfodrenáž zprvu vyšší frekvenci – i dvakrát týdně, následně jednou týdně až do vymizení potíží.
 • U chronických stavů záleží na míře obtíží, ale lze obecně říci tak 1x za týden až dva týdny.
 • U každého pacienta je frekvence velmi individuální a nelze danou frekvenci určit obecně, přehled slouží tedy velmi orientačně!

U jakých diagnóz je aplikace vhodná:

 • otoky- lymfedémy všeho druhu – primární (vrozené), sekundární (získané)
 • varixy-křečové žíly, žilní trombózy, postrombolický a posflebitický syndróm
 • dermatologie – kožní nemoci jako je akné, eryzipel
 • neurologické onemocnění
 • skleróza multiplex
 • spazmatické parézy a obrny
 • migrény – lymfodrenáž má výrazný sedativní a analgetický účinek parasympatického útlumu
 • cervikobrachiální syndrom
 • záchvaty trigeminu, idiopatická neuralgie
 • morbus bechterev
 • coxartróza
 • artróza ramenního kloubu
 • ablace prsou
 • terapie bércových vředů
 • lipedém a patologické ukládání tuku v podkoží – obezita a celulitida
 • očista, detoxikace, regenerace a zrychlení rekonvalescence (lymfodrenáž podporuje odbourávání zplodin buněčného metabolismu)
 • jizvy – po chirurgických zákrocích
 • při obstipaci
 • pooperační a poúrazové stavy (distorze hlezenních kloubů, po sejmutí sádrové fixace, po ablaci prsu, břišní operaci)
 • stavy po ozařování či chemoterapii
 • posílení imunity (posilování lymfatického systému vede následně k posílení imunitního systému)
treatment-1327811_640
Dornova

Kontraindikace manuální lymfodrenáže:

 • Akutní zánětlivá onemocnění (chřipková onemocnění, virózy, horečnaté stavy)
 • Akutní orgánová selhávání (srdce, ledviny, játra, plíce, přetížení těchto systému při manuální lymfodrenáži)
 • Onkologické onemocnění v akutní fázi (zrychlení transportu všech buněk lymfatickým a následně žilním systémem)
 • Krvácivé stavy, hnisavé kožní rány (zvýšení možnosti krvácení, riziko přenosu)
 • Aneurysma (riziko embolizace)

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006