Lékařka s funkční specializací pro obor psychiatrie, má 2 atestace z psychiatrie a psychoterapeutickou  certifikaci.  Praxi  získala  v Psychiatrické léčebně  Kosmonosy  a  na odděleních Psychiatrické kliniky VFN v Praze.  Její  atestační práce na téma  – Bolesti zad a deprese,   byla ve formě článku publikovaná v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.  Od roku 2008 pracuje v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze. Od roku 2013 zde vede Denní  psychoterapeutický stacionář. Současně se věnuje ambulantním psychiatrickým pacientům. Specializuje se na  úzkostnou a depresivní problematiku, nespavost , psychosomatické souvislosti, práci se stresem  a zvládáním nároků každodenního života.

V přístupu k pacientům vnímá důležitost  propojenosti  těla  i psychiky a respektu  k jedinečnosti každého člověka a  k jeho možnostem.  Po zohlednění    těchto  faktorů  se snaží  doporučit  individuální   léčbu  pomocí  psychofarmakologie , psychoterapie , psychohygienických opatření  nebo   jejich kombinací.

 

VZDĚLÁNÍ:

1990-1996  Lekárska Fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1999   Atestace  v oboru  psychiatrie I.

1997-2003  Psychoterapeutický výcvik  v  přístupu zaměřenéném na člověka  dle C.G.Rogerse (Person Centered Aproach , PCA Institut Praha)

2011   Atestace v oboru psychiatrie II.  a získánífunkční specializace   v oboru psychiatrie

2012   Certifikovaný kurz v systematické  psychoterapii

2018    Kurz MBSR (Mindfulness based stress reduction)

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

1996-1998 – Psychiatrická léčebna Kosmonosy

1998-2000 – Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2

2008 dosud  – Psychiatrické oddělení  ÚVN Střešovice

2013 dosud –  vedení  Denního stacionáře  PO ÚVN

Průběžně  –   soukromá psychoterapeutická  praxe  a poradenství