Jsem fyzioterapeutka. 
 

K tomuto krásnému povolání mě přivedla touha věnovat se profesně kreativní a zároveň aktivní činnosti. Ve spojení s potřebou poznat a pochopit co, kde a proč, nejen v lidském těle, pokračuji na cestě nekončícího studia a potkávání inspirativních lidí a příběhů. 

Během výběru tématu bakalářské práce na FSpS MUNI mě má vedoucí nasměrovala k práci s pánevním dnem. „Ten sex by asi šel,“ prohlásila poté, co vyloučila všechny ostatní návrhy. Ve zkoumání využití fyzioterapie v oblasti ženské sexuality jsem pokračovala i v rámci studia na 2LF UK. Aktuálně se zajímám o celé spektrum péče o oblast pánevního dna, což mou práci genderově vyvážilo. Práce s jizvami a touha po pochopení fascií mě dovedly ke studiu International School of Fascial Manipulation (FM Stecco) v Padově. V současné době odhaluji fascinující svět fascií, který mě nepřestává překvapovat. Technika FM Stecco výrazně rozšířila mé terapeutické možnosti i do oblastí mimo pánevní dno. Stejně tak se nebojím práce s dětmi staršími pěti let. 

V rámci práce se snažím najít přístup vhodný pro daného člověka v dané situaci. Pracuji s člověkem jako celkem, s důrazem na komunikaci a vedení k vnímání sebe, svého těla a svých možností. Vstupní rozhovor, tedy odebrání anamnézy, považuji za velmi důležitý, neboť krom výše zmíněného, co a kde, je důležité kdy. Spolu s vyšetřením to často odpoví nejen na proč, ale také na co s tím. Nebo naopak ukáže, co nedělat, a pomůže vyhnout se opětovnému procházení slepých uliček. 

 

2023 Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkcí pánevního dna (Prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D.) 

2023 Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková) 

2022 Forma – Funkce – Facilitace, FF 1 (CKP Dobřichovice)  

2022 Fyzioterapie těhotných (Monada, Praha)  

2022-2025 INTERNATIONAL FASCIAL MANIPULATION SCHOOL (FM Institut, Padova)  

2021 Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky (doc. O. Šimetka, Mgr. M. Bajerová) 

2021 zkrácený kurz VRL, se zaměřením na péči o dospělé pacienty (RL Corpus, Olomouc) 

2019 Měkké techniky pánevního dna pro fyzioterapeutky (Mgr. Radka Tomášková) 

2018 víkendový kurz Trager Approach „volný dech a chůze“ (Luca di Napoli) 

2017 Kinesio Taping Assements, Fundamental Concepts and Techniques 

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006