Hormony jako způsob dorozumívání uvnitř těla

Na semináři budou objasněny souvislosti hormonální rovnováhy v lidském těle, na čem závisí a jakým způsobem pomoci jejímu znovunastolení při dysbalancích. Další mohutný řídicí systém v těle, který při špatném fungování ovlivní celého člověka. Na příkladech z praxe si ukážeme možnosti určitých stereotypů chování a postojů, jejichž změnami lze postupně zlepšovat zdravotní symptomy narušené hormonální rovnováhy. Seminář si neklade za cíl doporučit způsoby léčby zmiňovaných onemocnění, ale nabídnout inspiraci, jak o zdravotních potížích přemýšlet a kde hledat možné cesty pro jejich zlepšování.

Co si ze semináře odnesete?

  • Náhled na princip fungování hormonálního systému a jeho provázanost s dalšími řídicími systémy v těle.
  • Náměty na práci se sebou sama formou změn životního stylu, zlepšování psychického stavu, změn zažitých stereotypů chování
  • Zkusíte si svoji představivost a „ochutnáte“ její efekt na tělo i psychiku

Rezervace

Tlačítko přihlásit u semináře na stránkách www.bebalanced.cz, nebo recepce Be Balanced 607 225 006

Kdy:  2.4.2019.  od 18 do 20:30

Kde: v Be Balanced – malý sál

Vstupné:

500Kč/seminář

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006