Bakalářské studium Fyzioterapie jsem absolvovala na FZS UJEP, navazující magisterský program pak na
FTVS UK. Praxi v oboru jsem po škole získala v Rehaspring centru a v Centru komplexní péče
Dobřichovice, nyní působím v centru BeBalanced, které si mě získalo svou příjemnou atmosférou a
přístupem.

Na fyzioterapii mě baví její rozmanitost a to, že můžeme klientům věnovat dostatek času a přispět
ke zlepšení jejich zdraví. V terapii využívám pozitivní motivaci a individuální přístup, věnuji se dětem od
4 let i dospělým klientům. Snažím se pohlížet na člověka komplexně, hledat souvislosti, příčiny a řešení
jeho obtíží.

V praxi používám například techniky měkkých tkání, mobilizace, proprioceptivní neuromuskulární
facilitaci, prvky vývojové kineziologie, relaxační a dechové techniky, senzomotorickou stimulaci, prvky z
konceptu DNS dle prof. Koláře, prvky z ACT konceptu dr. Palaščákové-Špringrové, prvky
Spiraldynamik, kineziotaping a v neposlední řadě prvky jógové terapie.
Terapii mohu vést i v anglickém jazyce.

Absolvované kurzy:
Funkční trénink (P. Šádek, J. Hybš)
Fyzioterapie funkce I. (C. Lewitová)
Jógová terapie – základní část (J. Malá)
Jak na poruchy dýchání – plicní rehabilitace (K. Neumannová)
Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci (E.Baranová, J. Vagner)
Intenzivní kurz Fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – A (J. Poděbradský, J. Urban)
Terapeutické využití Temtex tapu (J. Kobrová)

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006