Vždy jsem věděla, že chci pracovat ve zdravotnictví. Už na gymnáziu jsem si mohla vyzkoušet práci ošetřovatelskou v Centru Paraple, prostředí urgentní mediciny v rámci záchranářské činnosti, ale když mi spolužačka řekla o fyzioterapii, bylo jasno. O té profesi jsem nevěděla zhola nic, ale od začátku jsem si byla jistá, že toto chci studovat.

Při svém studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem měla možnost setkat se s prací a myšlením prof. MUDr. Lewita, DrSc., prof. Koláře, PhD, Mgr. Zdeňka Čecha, kapacitami v oboru a velmi inspirativními lidmi, což mě v mém zaujetí oborem jen utvrdilo.

A co je mým motorem nyní? Baví mě pozorovat pohyb. Je zajímavé, co všechno se člověk z pohybu může dozvědět, jak moc je naše tělo výmluvné. Ve své praxi se setkávám se sportovci všech úrovní, pacienty s bolestmi zad, kloubů, pacienty s neurologickými diagnózami a všechny se snažím naučit lépe rozumět vlastnímu tělu a lépe s ním pracovat.

Shodou náhod jsem se už na škole začala zabývat oblastí pánve a pánevního dna. Je až neuvěřitelné, co vše se na tak „malé oblasti těla“ může vyskytovat za problémy. V péči mám menší děti s vrozenými dysfunkcemi, adolescenty, muže i ženy s nejrůznějšími typy obtíží – inkontinencí, zácpou, bolestmi, pooperačními či poporodními komplikacemi. Právě díky těmto širokým zkušenostem se snažím šířit osvětu mezi odborníky – fyzioterapeuty, lékaři, porodními asistentkami, ale i laickou veřejností.

V Be Balanced pořádám semináře pro odborníky i laiky a supervize pro fyzioterapeuty Be Balanced. Dále pracuji na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, spolupracuji s Gastroenterologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a Urogynekologickou ambulancí doc. MUDr. Otčenáška, CSc. V minulosti jsem spolupracovala s týmem florbalové reprezentace juniorů.

2012 – dosud lektor metody prof. Pavla Koláře, Dynamická neuromuskulární stabilizace v ČR a na Slovensku
2015 – dosud lektor a organizátor kurzu Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna, kurzu Fyzioterapie v období gravidity a v poporodním období
2008 – dosud výuka fyzioterapeutů a mediků při 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, výuka v rámci před-atestačního vzdělávání lékařů v oboru urologie

ABSOLVOVANÉ KURZY:
• Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, Internationale Vojta Gesselschaft e.V., Praha, Člen regionální skupiny Vojtovy reflexní lokomoce pro Prahu a střední Čechy
• Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, sekce fyzioterapeutická, Mgr. Šárka Hanušová, Praha
• Mojžíšová (A-D), Mgr. Jana Jedličková, Milovice
• Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství, Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O., Praha
• Fyzioterapie u inkontinentních pacientů – Ostravský koncept, Ostrava
• Posilování ve fyzioterapii, Mgr. Zdeněk Čech, Praha
• Jóga v rehabilitaci, Mgr. Martina Ježková, Clive Farrelly, Hlavice
• Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice, Mgr. Petr Bitnar, Praha
• Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu, Jarmila Čápová, Jimramov
• Dynamictaping ve fyzioterapii, Škola dynamictapingu, Praha
• Medical Taping Concept, L&L Krestovi, Praha
• Základní principy metody R. Brunkow, Rehaspring, Čelákovice
• Testování a trénink funkční dynamické stabilizace, Rehaspring, Čelákovice
• Právní aspekty poskytování zdravotních služeb, Rehaeduca, Praha
• Baňková masáž, Buďfit, Praha

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006