„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“ (J. Lennon)

lucie.parmova@bebalanced.cz

732 814 338

 

 

Už od mala jsem se zajímala o lidské tělo a jeho fungování, ať už na úrovni tělesné nebo psychické. Vlastní zkušenosti s provozováním sportu na závodní úrovni, s následnými bolestmi zad a s tím se pojícími psychickými problémy, mě poté přivedly k otázce, čemu se v budoucnu věnovat: fyzioterapie, psychologie nebo? Jelikož jsem měla i spoustu zkušeností s malými dětmi a dětmi se speciálními potřebami, nabízelo se i studium speciální pedagogiky. Nakonec jsem se rozhodla nejdříve vystudovat fyzioterapii, poté speciální pedagogiku a nyní se ve volném čase zajímám o psychosomatiku. Baví mě vzdělávat se ve všech těchto směrech a nesmírně mě naplňuje, když mohu své zkušenosti a poznatky předávat ostatním a pomáhat tak těm, kteří mají zájem, najít svoji vlastní cestu ke spokojenosti.
Díky svým zkušenostem, které jsou velmi rozličné, ale vždy se točily okolo práce s lidmi, jsem se dostala až do centra Be Balanced. Zde mám možnost plnit si svá přání, pomáhat realizovat sny ostatním a díky tomu nacházím smysl svého života.
V současnosti působím zde v Be Balanced jako lektor zdravotně kompenzačních cvičení. Setkat se se mnou můžete ale i na FTVS UK, kde vyučuji na Trenérské škole. Také pořádám vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost a věnuji se vedení skupinových lekcí pro děti i dospělé.

Svůj volný čas trávím pokud možno na cestách 🙂 O samotě v přírodě, na kole, bruslích, lyžích, tenisovém či beachvolejbalovém kurtu nebo v kruhu svých nejbližších.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:
Lucka vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a poté magisterský obor speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského.

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi
Streching v kontextu fyzioterapie a sportovního tréninku

Komplexní péče o (pro) sportovce

Zdravé běhání

Workshop Feldenkraisovy metody
O fyzioterapii dětí
Komplexní terapie ruky
Komplexní terapie krční páteře
MABC-2 test motoriky pro děti
Masér pro sportovní a rekondiční masáže
Chakra stone massage
H.E.A.T program instruktor