Julie 1

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu. Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi. Od roku 2012 vede lekce jógy.

Nebýt fyzioterapie, svůj život by trávila v horách nebo organizováním zážitkových akcí.

Motto:
„Někteří terapeuti se domnívají, že stačí, aby pacient „dostatečně chtěl“ a může ve svém životě udělat jakoukoli změnu. Jsme přesvědčeni, že to nestačí.“ (Jan Soukup)

Kurzy:
Spiral Dynamic Basic
Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Jóga v rehabilitaci I a II, Clive Farrelly, Mgr. Martina Ježková
Terapeutické využití kineziotejpu, Bc. Jitka Kobrová
Metoda dle Mojžíšové A, B, C
Komplexní terapie ramene, Petr Bitnar
Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů, Mgr. Martina Šenková
Motivační rozhovory, Jan Soukup