Anna 1

 

 

 

 

 

 

 

K fyzioterapii jsem se dostala úplnou náhodou, když mě ve školním věku začaly bolet záda. Díky tomu jsem si vlastně uvědomila, jak krásný a různorodý obor to je a že dokáže lidem ulevit od bolesti. Během studia jsem pak dostávala nejrůznější pracovní možnosti se sportovními týmy, zejména s rugbysty a triatlonisty, ze kterých čerpám dodnes, protože mám k těmto sportům i osobně blízko. Obecně upřednostňuji komplexní přístup a psychosomatický náhled na pacienta s cílem harmonického propojení psychické a tělesné složky. Tento přístup klade i jisté nároky na pacienta, protože od něj vyžaduje cílené vnímání vlastního těla a aktivní přístup k terapii. Jsem však přesvědčená o tom, že jen tak lze docílit dlouhodobě efektivní léčby.
Sama ráda kromě sportu a tance nalézám inspiraci k terapii v orientálních technikách čínského a indického lékařství, čchi-kungu či józe, kterou sama cvičím a které kladou důraz na prevenci. Mám prostě štěstí, že dělám práci, která mi dává smysl, která mě baví a při které se i já od svých pacientů každý den učím.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:
Anička vystudovala magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK. Pracuje s dospělými a dětmi školního věku a rovněž se sportovci, zejména běžci. Vychází při své práci z psychosomatických souvislostí v oblasti pohybového systému a problematiky vnímání těla a její role ve vzniku různých zdravotních potíží. Na důležitý vztah mezi vnímáním těla a funkcí posturálního systému nahlíží z pohledu vývojové kineziologie dle Vojty a Koláře, které ráda kombinuje s prvky Feldenkraisovy metody a fyzioterapie funkce dle Lewitové. Terapii může také poskytnout v německém i anglickém jazyce. Sama se aktivně věnuje sportu, tanci, zpěvu a ráda tráví volný čas v přírodě.

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Viscerální manipulace – břišní dutina
Koordinačně – zátěžová kinezioterapie
Škola pánevního dna Renaty Skálové – metoda 3×3
Kraniosakrální osteopatie
Spec. kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika
Komplexní terapie trigger pointů a globální svalová inhibice
Viscerosomatické vztahy
Mobilizace žeber dle Mojžíšové
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové psychologie
Vztah mezi dechovými pohyby a posturou
O rukách
Forma funkce facilitace
Lektorka Pilates